Articles on: Rewards

Fason pou'w aktive kat bleue ou an

Nan aktik sa nou pral pale'w kisa ki kat bleue an epi kòman ou ka aktive'l

Avan nou ale pi lwen men ansanm de avantaj ke'w genyen lè'w genyen kat bleue an
Kat bleu an pèmèt ou fè plus tranzaksyon
Voye plus kòb bay moun ki sou platform lan
Resevwa plus kòb ansanm avek fonksyonalite Payme an

Pou'w kapab aktive kat an
Wap bezwen ale nan pati ki make Dashboard lan
Une fwa ke'w rive nan dashboard lan, wap desann li anba nèt kote ki make Activate Your Blue CardUne fwa ke'w finn klike sou bouton an
Sistèm lan ap mande'w pou konfime sa
Pou'w konfime, klike sou kote ki make Activate Blue CardLe'w finn ou ta sipoze jwenn yon konfimasyon ke kat bleu an aktive
Konfimasyon an ta sipoze sanble avek saPou'w kapab wè kat bleu an, wap bezwen refresh lan
Epi li ta sipoze parèt nan dashboard ou konsaE sim pa gen kat lan. Eske map ka itilize kat mwen genyen an?
- Yes wap ka itilize kat lan san pwoblem

Pou konbyen tan ke mwen genyen kat bleu an?
- Ou genyen kat bleu an pou 30 jou, une fwa ke'l fini, ou ka renouvle'l san pwoblem

Updated on: 20/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!