Articles on: Rewards

Fason pou'w devni yon ajan

Nan aktik sa nou pral fason ou kapab devni yon ajanPou'w kapab devni yon ajan men ansanm de kritè ke'w sipoze swiv
Fok ou gen 10 jou sou sistèm lan
Fok se pa yon ajan ki te kreye kat lan pou ou

Une fwa ke sistèm lan remake ke kritè sa yo respekte, opsyon pou'w devni yon ajan ap tou disponib pou ou

Premye etap ke wap fè
Wap bezwen ale nan pati ki make Dashboard lan
Le'w rive nan dashboard lan, wap desann li anba
Wap wè yon kote ki make Become an agent
Klike sou bouton ki make Become an agent

Lè' finn fè sa, yon menu ta sipoze parèt
Wap klike sou kantite kat ke'w bezwen an

Ou ka achte kat lan pa kantite sa yo
20
50
90

Une fwa ke'w finn chwazi kantite kat ke'w bezwen an
Epi wap klike sou Buy Card in bulk

Si tout bagay mache byen ou ta sipoze jwenn yon notification ki konfime ke'w achte kantite kat lan
Men koman konfimasyon an ta sipoze parèt

Pou'w kapab wè konbyen kat ke'w genyen
Wap senpleman ale nan dashboard ou
Epi sistèm lan ap ba'w tout detay de kilè ke subscription ou an ap fini epi kantite kat ke'w rete sou li

Kounye ou finn gen plan ajan an
Pou'w kapab kreye yon kat pou yon moun
Wap bezwen ale kote ki make Create Card
Wap antre enfomasyon moun yo
Epi wap klike sou Create Virtual Card

Sistem lan ta sipoze detekte ke'w se yon ajan
Konfime detay ke'w jwenn yo
Epi klike sou bouton ki make Confirm lan
Ou ta sipoze tout anfòmÈske si'm pa gentan kreye tout kat yo nan yon mwa, map ka jwenn rès yo pou lòt mwa?
- Non, ou ka senpleman kreye kantite kat ke'w genyen nan yon mwa. Si tout fwa ou bezwen plus, ou ka toujou achte an gwo ankò

Konbyen kòb ke nou bay ajan yo kat lan?
- Nou bay ajan yo kat lan a $3.50 usd ou ka revann li nan pri ke'w vle.

E si'm gentan yon ajan, èske mwen ka gentan renouvle?
- Yes, pou'w renouvle plan ajan'w lan, wap senpleman


Poukisa nou chaje $3.50 usd pou kat lan?
- Lè moun lan pase KYC avèk kreye kat lan, nou depanse $3 usd total. Alò nou chaje'w $.050 usd antanke benefis sistem lan.

Eske nou ka banm kat lan pou $1.50 usd?
- Yes nou ka fè sa, wap bezwen kont Partner an. Kote nou ba'w kat lan pou $1.50 usd kote wap ka integre'l avèk platfòm ke wap bati atravè API an. Ou ka jwenn plus enfo sou lyen sa https://docs.pgecom.com/

Eske kat sa yo ke mwen genyen an, eske yo expire?
- Non, kat sa yo pa expire, men ou ka pa gen aksè ansanm avèk lòt aksè antanke ajan

Updated on: 22/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!