Articles on: Rewards

Fason pou'w kreye yon ticket sou sistem lan

Nan aktik sa nou pral moutre'w fason ou kapab kreye yon ticket pou'm ka ede'w pi fasil

Premye pati ke wap fe se ale kote ki make Ticket an
Le'w klike sou li wap jwenn opsyon ki ka pemet ou kreye yon ticket pou nou
Wap chwazi ki tip de pwoblem ke'w genyen an
Epi mete description

Li enpòtan pou'w byen detaye pwoblèm ke'w genyen an pou'n ka rezoud li pou ou
Le'w fini wap klike sou Submit TicketLe'w finn klike sou Submit Ticket
Wap klike sou Confirm pou'w konfime ticket anPi fò tranzaksyon ke wap fè oswa ticket ke wap kreye
Sistem lan ap mande'w pou'w antre PIN ou
PIN lan se yon code 6 chif ke'w dwe kreye nan pati settings > create PIN

Une fwa ke'w finn rantre PIN lan
Wap klike sou ConfirmUne fwa ke'w finn fè sa
Ou fini
Ticket an kreye

Ou met tcheke nan 24 heure de tan nap rezoud pwoblem lan pou ou
Konsa tou ka tcheke'l avan sa li ka gentan rezoud

Updated on: 13/10/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!