Articles on: Rewards

Fason pou'w manage Card lan.

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou ka manage card lan.Premye bagay ke wap fè, wap bezwen nan pati ki make Manage Card
Lè'w rive la, wap jwenn yon lis de kat ke'w genyen sou sistem lan

Yes ou ka kreye diferan kat sou sistem lan. Ou ka aprann plus sou lyen sa

Wap seleksyone kat ke'w vle anLe'w rive sou pati kat lan
Ou ak chanje yon paket enfomasyon sou kat lan

Wap ka chanje address ki genyen sou kat lan
Street Address
City
State
Postal Code

Konsa ou ka chwazi bloke yon list de kategori de platform ke'w pa vle yo pase payment sou kat ou an

Ou ka menm chanje kantite kob ke'w vle depanse sou kat lan pa youn nan mwa sa yo
Pa jou
Pa mwa
Pa semenn
Pa AneSi tout fwa ou vle depanse plus kob sou kat lan, wap bezwen kat blue an.

Updated on: 29/10/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!