Articles on: Rewards

Fason pou'w wè nimewo kat lan

Mwen pral moutre'w fason ou kapab wè ansanm de information kat lanPou'w kapab wè nimewo kat lan
Wap bezwen kreye yon PIN
Yon PIN, se yon 6 chif ke ou konbine kote se sel ou menm ki konn 6 nimewo sa
Menm fondatè ki bati platform lan pa konn code sa

Une fwa ke'w finn kreye'l, Ou pa ka modifye'l oswa chanje'l, Li enpotan pou'w sur ke'w sonje'l

Wap bezwen ale nan pati ki make Setting
Le'w rive la
Wap klike sou kote ki make Create your one time PINWap bezwen mete chif 6 PINs ou an
Li enpotan pou'w sonje'l paske pa gen lot moun ki konnen'l ke ou
Une fwa ke'w mete'l
Wap klike sou Create your PINOu ta sipoze we yon ekran konsa ki moutre'w ke li kreye
Nap raple'w ou pa ka wè PIN lan oswa chanje'l, oswa modifye'l lè'w finn kreye'lKounye an ou pral bezwen ale nan pati Dashboard ou
Le'w rive nan pati dashboard lan
Wap we yon ti zye nan kat lan
Wap bezwen klike sou liUne fwa ke ou klike sou li
Li pral mande'w PIN ou te mete an
Wap mete PIN lan
Epi wap klike sou kote ki make Submit your PINSi tout bagay pase an byen
Ou ta sipoze ka we tout information de kat ou an
Ou ka itilize'l pou'w achte en ligne epi wap wè transaction yo laFAQS

Malgre mwen eseye tout sa yo, mwen pa menm wè tizye an menm?
- Yes, depi gen pwoblem teknik sou sistem lan, ou pap wè opsyon ti zye an menm

Mwen wè tizye an men lèm mete kat lan, anyen pa parèt?
- Nan ka sa, il resanb ke ou mete kat fizik ou an antanke primary. Ou pa ka wè nimewo kat fizik lan sou dashboard ou

Updated on: 19/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!