Articles on: Rewards

Retire kòb avèk Mon Cash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab retire kòb ansanm avek Mon CashPou'w kapab retire kob ke'w genyen sou kont PG Rewards ou an
Wap bezwen ale sou kote ki make Withdraw

Le'w rive la, wap bezwen mete montan ke'w vle retire an
Epi nimewo telf ke wap voye kob lan

Le'w fini, wap klike kote ki make WithdrawMon Cash genyen yon frè ke li pran ki anviwon 2%

Sistem lan ap ba'w yon ide de konbyen kob ke wap resevwa pa mon cash

Nou konseye'w revize information yo ke yo correct

Une fwa ke'w verifye ke enfomasyon yo correct
Wap senpleman klike sou ConfirmPwosesis lan ka pran anviwon kelke minutes oswa yon maximum 2 jou de Lundi a Vandredi. Nou pa voye okenn Mon Cash ale nan week end.

Une fwa ke'w finn klike sou Confirm
Ou met chita tann
Tout retrè ka pran 2 jou avan ke ou jwenn li akòz de limit Mon Cash lan, week end pa ladan'l. Nou pa fè retrè nan week end.

Si tout fwa ou pa jwenn li nan mwens ke 2 jou an, ou met ekri nou nap ka tcheke'l pou ouYayyy ou retire kob ou an sou Mon Cash

FAQs
1- Poukisa lè mwen depoze kòb lan avèk yon taux, epi lè map retire'l, mwen retire'l avèk yon lòt taux?
- Malerezman pou'n fasilite fè integrasyon gen yon ansanm de frè ki non ranbousab ki nou peye pou'n ka fasilite'w mete kòb sou sistèm lan. Se sak fè lè'w ap mete kòb lan, ou mete'l avèk yon taux, epi lè wap retire'l, ou retire'l avèk yon lòt taux

2- E sim bezwen kòb lan ijan pa Mon Cash, kisa ou ka fè?
- Meyè mwayen ou ka jwenn yon lòt moun ke'w konnen ki sou platfòm lan, epi ou fè echanj lan, men tout retrè ap pran 2 jou avan ke nou konplete yo

3- Eske mwen pa ka retire kòb lan pa Paypal tou?
- Yes ou ka fè, wap senpleman achte yon Gift Card Visa epi wap atache Gift Card lan ansanm avek kont PayPal ou. Wap ka voye kòb ki sou Gift Card lan bay nenpot lòt moun ki gen PayPal

4- Mwen voye yon retrè, sa gen plus ke 2 jou, men mwen pa jwenn li oswa moun lan di ke li pa jwenn, kisa pou'm fè?
- Wap senpleman kreye yon ticket epi nap kapab verifye rezon an.

5- Mwen fè yon retrè Mon Cash, epi mwen wè kòb lan tounen sou kont mwen, kisa ki fè sa?
- Si non moun lan pa menm jan avèk ki sou kont Mon Cash lan, nap voye kòb lan tounen sou kont ou. Wap senpleman refè'l ankò, epi nap ka voye'l ba moun lan

6- Mwen fè yon retrè men mwen mal mete nimewo moun lan, kisa mwen ka fè?
- Nan ka mwen konseye'w gentan kontakte sèvis a la kliyantèl pou'm ka gentan korije sa oswa kreye yon ticket epi nap ka verifye. Si'n gentan voyel, malerezman nou pap ka fè anyen pou ou. Nan ka sa nou konseye'w antre an kontak ansanm avèk moun ke nou voye fon an epi ou kapab diskite sa

Updated on: 10/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!