Articles on: Rewards

Retire/Voye kòb de PGecom sou Mon Cash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab retire kòb ansanm avek Mon CashPou'w kapab retire kob ke'w genyen sou kont PGecom ou an
Wap bezwen ale sou kote ki make Withdraw an

Le'w rive la, wap bezwen chwazi option ki make Digicel MonCash lan
Sistèm lan ta sipoze ba'w mwayen pou'w antre ansanm de enfòmasyon sa yo
Kantite kob wap voye an
Nimewo telf moun wap voye monCash lan
Tan de livrezon

Une fwa ke'w antre done sa yo
Sistèm lan ap tou ba'w yon ide de kantite kòb ke wap resevwa an
Klike sou kote ki make Withdraw to MonCash
Kounye an sistèm lan ap ba'w opsyon pou'w revize done yo
Revize ke tout enfòmasyon yo correct
Paske depi retrè an ale, nou pap ka fè anyen
Une fwa ke'w finn revize ke tout done yo kòrèk
Klike sou kote ki make Withdraw to MonCash

Answit sistèm pral mande'w pou'w mete PIN pgecom ou an
PIN sa se yon pin ke'w te mete lè'w tap fenk kreye kont lan sou sistèm PGecom lan oswa nan reglaj
Se yon mezi de sekirite ki pou konfime ke se ou menm kap fè tranzaksyon an sou sistèm lan
Li enpòtan ke'w sonje'l paske depi'w eseye'l plus ke 3 fwa, kont ou an locked
Mete PIN ou an epi klike sou kote ki make Withdraw to MonCashSi tout bagay pase byen
Ou ta sipoze ale nan pati order an
Epi wap jwenn order nan list transactions ke'w fè sou sistèm lanYayyy ou retire kob ou an sou Mon Cash

FAQs
1- Konbyen tan li pran avan ke mwen jwenn retrè monCash?
Sa pral depann de tip de livrezon ke'w chwazi
Standard - 2 jou ouvrab - gratis
Regular - 1 jou ouvrab - frè
Express - 2 heure de tan
Instant - 2 minutes
Si'w chwazi standard, wap jwenn li nan 2 jou
Men si'w chwazi Instant, ou ta sipoze jwenn li nan kelke seconds oswa minutes

2- Poukisa nou chaje 5% pou pati instant an?
Men kòman frè 5% an ye
MonCash - 3%
PGecom - 2%
Si tout fwa ou pa vle pran opsyon instant an
Ou ka pran opsyon standard an ki gratis pou retrè an
Ou senpleman tann 2 jou
Oswa ou ka pran opsyon express, oswa regular ki pi rapid, men frè a pi ba

3- Ki lòt mwayen ke mwen genyen ke mwen ka retire apa PayPal?
Ou ka retire kob pa nenpot nan mwayen sa yo
PayPal
Wise
Sogebank (usd, htg)
Unibank (usd, htg)
BUH (usd, htg)
BNC (usd, htg)
Bank of America
Etc

4- Mwen fè yon retrè avèk opsyon instant an, mwen wè status an sou hold, kisa ki pase?
Nan ka sa, sa vle di ke retrè an pa ale
Gen plizyè rezon ki ka fè retrè an pa ale
Si kont moun kap resevwa kob gen youn nan bagay
Kont lan pa elaji
Pa ka pran kòb ankò
Nimewo pa nimewo monCash
Si nimewo an gentan rive nan limit jounalye
Gen erè nan nimewo an
Nan youn nan ka sa, retrè an ap echwe epi wap jwenn yon refund nan mwens ke 24 heure de tan
Wap jwenn ni frè ke'w te peye an tou


5- Ki maximum kòb ke mwen ka retire pa monCash?
Ou ka retire oswa voye maximum 75000 HTG pa yon kont monCash
Si'w resevwa plus ke 75000 HTG, wap bezwen itilize diferan kont monCash ki ka asepte kantite ke wap voye an


6- Mwen fè yon retrè men mwen mal mete nimewo moun lan, kisa mwen ka fè?
Depi retrè an gentan ale
Malerezman nou pa ka fè anyen pou ou

Updated on: 21/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!