Articles on: Rewards

Fason pou'w voye kòb pa Zelle pou yon zanmi'w

Nan Atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab voye kob pa Zelle pou yon zanmi'wPou'w kapab voye kob pa Zelle
Wap bezwen gen yon kont sou platform PGecom lan

Ou ka ale sou lyen sa pou'w kapab kreye yon kont sou platform pgecom lan
👉 https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn finalize kont ou an sou platfòm pgecom lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Withdraw an
Le'w finn rive nan pati sa
Wap bezwen chwazi opsyon ki make Zelle lan
Une fwa ke'w finn chwazi opsyon ki make Zelle lan
Wap jwenn ke yo mande'w yon ansanm de enfomasyon sa yo
Email
Amount
Note
Delivery Option

Le'w finn chwazi ki opsyon ki pi bon pou ou
Wap senpleman klike sou bouton ki make Withdraw to Zelle lan

Le'w fini, sistem lan ap ba'w yon rezime de tranzaksyon an
Pa examp, konbyen frè ke wap peye
Une fwa ke'w finn konfime tout
Peze sou bouton ki make Withdraw to Zelle lan


Answit sistem lan pa mande'w pou'w antre PIN ke'w genyen sou platform PGecom lan
PIN lan se yon mezi de sekirite ki sekirize kont ou an
Si'w mal antre'l plus ke 3 fwa
Otomatikman kont ou an verouye jiskaske yon manb nan staff lan debloke'l pou ou


Si tout bagay pase byen
Si'w ale nan pati orders an
Wap ka jwenn demand ke'w fè an pa Zelle lan

FAQs
1- Konbyen tan ke li pran avan ke moun lan resevwa'l?
Sa pral depann de ki opsyon livraison ke'w pran an
Opsyon ki pi rapid lan se 30 minutes
Konsa tou si'w pa prese, ou ka pran opsyon 2 jou ouvrab lan
Men lis de opsyon de livraison ki dispo
Standard - 2 jou ouvrab
Regular - 1 jou ouvrab
Express - 2 heure de tan
Urgent - 30 minutes

Note byen ke opsyon sa yo ka gen reta nan week end paske staff lan pa travay nan week end

2- Ki pi piti kob ke mwen ka voye bay yon moun?
Ou ka voye $10 usd kom pi piti bay yon moun

3- Ki maximum ke mwen ka voye bay yon moun?
Ou ka voye $1200 usd antanke maximum kòb ke'w ka voye

4- Eske mwen ka voye kòb bay yon moun ki USA sou Zelle?
Yes kob bay nenpot moun ki USA ki gen kont Zelle

5- Eske gen yon frè lè map voye kob ale sou Zelle?
Yes, ou ka aprann de list de frè nou yo sou lyen sa
👉 https://help.pgecom.com/ht/article/fees-1irhphn/

Updated on: 26/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!