Articles on: Rewards

Kòman Pou'w Aktive Lyen Payme Ou

Nan aktik sa, mwen pral moutre'w fason ou kapab aktive lyen Payme ou

Avan tou kisa ki Payme an?

Payme an se yon fonksyonalite kote nenpot moun kapab peye'w avèk kat de kredi oswa mastercard menm avek PayPal san ke yo pa menm bezwen sou platform lan epi kob lan vinn sou kont ou sou platform lan

Yes menm lè ou te an Haiti

Le'w finn gen akse ansanm ave'l
Wap bezwen ale nan pati ki make Setting lan

Answit wap bezwen klike sou kote ki make Payme Setting

Pa default, yo ka senpleman voye yon max de $200 usd sou li pou ou. Si'w ta renmen resevwa plis, wap bezwen upgrade pou'w ka resevwa plis sou kont ou. Si'w pa verifye idantite'w ou pa ka itilize fonksyonalite sa. Nap raple'w ke fonksyonalite sa fèt senpleman pou fanmi, zanmi oswa pwòch ou depoze fon sou kat ou an, li pa fèt pou'w fè business ansanm avè'lUne fwa ke'w klike sou li
Ou ta sipoze jwenn yon menu kote ou kapab mete ansanm de enfomasyon sa yo
Username
Name
Profile Image
Company Name
Facebook Link
Instagram Username
Twitter Username

Une fwa ke'w finn mete ansanm de enfomasyon sa
Wap senpleman klike sou kote ki make Update lanLe'w finn update setting lan
Wap bezwen ale nan pati dashboard lan pou'w kapab we lyen an
Li ta sipoze paret konsa
Se lyen sa wap bezwen voye bay moun kap peye'w lanLe'w voye lyen an bay moun kap peye'w lan
Men koman ke lap paret sou sistem lanMoun lan ap ka peye'w pa youn nan opsyon sa yo
MasterCard
Visa
PayPal
Affirm
AfterPay
Google Pay
Etc

Sa mwen renmen tout opsyon sa yo
Se pati AfterPay, Affirm, oswa PayPal credit
Sa vle di, si moun lan chwazi youn nan opsyon sa yo
Li ka peye pa tranch chak 2 semenn
Epi ou menm ou jwenn tout kob

Yes son bagay ki poko janm fèt
Nou menm nou fè'l

Le'l finn chwazi Pay with Card oswa with PayPal lan
Lap senpleman mete information
Epi menm kote ou wap jwenn montan an sou balansSi tout fwa moun lan gen PayPal tou
Li ka peye'w direk avek PayPal san ke li pa bezwen sou platform lan
Lap senpleman klike sou kote ki make Pay with PayPal lanUne fwa ke'w finn resevwa kob lan. Ou ka menm fè retrè pa mon cash avek taux du jou san ke ou pa menm bezwen pase La Bank. Yes, nou ka voye'l pou ou direk sou kont mon cash. Wap senpleman ekri nou epi nap ede'w fè retrè an san pwoblem

Updated on: 20/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!