Articles on: Rewards

Kesyon e Repons nan Pwogram PGecom lan

Yon ansanm de lis de kesyon ke'w ka genyen sou platfòm pgecom

1- Mwen wè nou gen 3 kat international sou sistèm lan, kiyès pou'm pran?
Yes nou gen 3 kat International ke nou bay
Visa Prepeye International - depi'w finn itilize kòb ki sou li an, li pa valid ankò
MasterCard International - ou ka achte Crypto monè oswa trade ansanm avè'l
Visa Business International - li tou vini avèk kat fizik

Nou konseye'w li chak atik sa yo pou'w ka aprann plus sou diferan tip de kat sa yo


2- Pa ki mwayen mwen ka rechaje kont mwen?
Gen plizyè mwayen ou ka rechaje kont ou, men gen 5 opsyon ki gratis
MonCash Manuel
NatCash Manuel
Zelle
Binance
Wise
Payoneer
Bank of America

Depi'w itilize youn nan opsyon sa yo, wap jwenn li gratis
Nap raple'w ke nou gen 2 rechaj pa monCash
Manuel epi Otomatik
Se manuel lan ki gratis. Opsyon otomatik gen yon frè sou li

Gen yon pakèt lòt opsyon ankò, men yo pa gratis
Sogebank
Unibank
BUH
PayPal
CashApp
Etc

Ou ka gade tout list frè nou yo sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-global-fees


3- Eske si'm kòb sou kont PGecom mwen, mwen ka retire li pa monCash?
Yes ou ka pran kòb ke'w genyen sou kont PGecom ou an
Epi ou voye'l nenpòt kote sa yo
MonCash
NatCash
Sogebank
Zelle
CashApp
PayPal
Wise
Payoneer
Unibank
BNC
BUH
Etc

Ou ka swiv fason pwosesis retrè pa monCash lan sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-moncash-withdraw


5- Eske mwen ka achte crypto sou pgecom?
Yes ou ka rechaje balans ou ansanm avek monCash oswa NatCash
Epi ou voye'l sou wallet Crypto ou
Wap senpleman jwenn ansanm de stable coins sou platfòm pgecom lan
USDT
BUSD
USDC

Epi wap jwenn ansanm de rezo sa yo sou platfòm pgecom lan
TRC20
Avaxc
Polygon
USDC

Konsa tou ou ka rechaje balans Binance ou sou platfòm pgecom lan san pwoblèm


6- Ki kote mwen ka achte ansanm avèk kat international ke nou bay yo?
Tout kat nou yo pase sou kote sa yo
Shein
Amazon
Alibaba
PayPal
Facebook Ads
Etc

Ou ka gade yon list kote kat Visa International yo pase sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-visa-prepaid-list-transactions-places

E ou ka gade yon list de kote kat MasterCard International lan pase
👉 https://bit.ly/pg-mastercard-list-transactions


7- Eske nou bay kat fizik tou?
Yes nou bay kat fizik, men se sèlman kat Visa Business International ki gen kat fizik lan ke nou bay

Lè'w kòmande kat fizik lan, nou voye'l pou ou nan ansanm de peyi sa yo
Haiti (Port au prince, Cap Haitien)
USA
Canada8- Ki maximum kòb ke mwen ka mete sou kat Visa Oswa MasterCard International nou an?
Men kòman limit chak kat yo
Visa Prepeye International - minimum $2 usd - maximum $1800 usd
MasterCard International - minimum $10 usd - maximum $5000 usd
Visa Business International - minimum $25 - pa gen maximum sou li


9 Eske Mwen ka resevwa kòb sou sistem lan?
Yes, fanmi'w oswa zanmi'w ki pa sou sistem lan ka Voye kòb ba ou sou sistem lan pa nenpòt nan opsyon sa yo
Zelle
CashApp
Binance
MonCash
Crypto

Wap senpleman aktive fonksyonalite payme an
Ou ka aprann plus sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-payme-setup


10- Eske sim bezwen voye yon ti minit international sou telf mwen, mwen ka fè sa tou?
Yes ou ka rechaje telf nenpot moun ou vle nan plis pase 120 peyi nan mond
Nou sipòte tout ansanm de operatè sa yo
Digicel
Natcom
Claro
Viva
Altice
Vodafone
MTN


11- Eske mwen ka konekte kat lan sou kont PayPal mwen?
Yes ou ka konekte tout kat yo sou kont PayPal san pwoblèm

12- Eske si'm bezwen peye Netflix, mwen ka fè sa?
Yes sistèm lan gen yon pati ke rele Kat Kado
Wap jwenn yon lis de kat kado ke'w ka itilize pou ou oswa fè yon fanmi'w oswa zanmi'w kado
Netflix
PayPal
CashApp
Apple
Ebay
Visa
Etc

Ou ka voye yon kat bay nenpòt zanmi'w oswa pwòch ou


13- Eske Platfòm lan gratis pou'w itilize?
Yes platfòm lan gratis pou'w itilize
Men sepan gen yon ansanm de fonksyonalite ki pa disponib si'w pa upgrade ou
Pou'w upgrade kont ou
Wap senpleman peye $5 usd, epi wap pase etap verificiation an
Epi wap kapab enjoy platfòm lan san limit


14- Eske nou gen yon aplikasyon mobile ke mwen ka enstale?
Malerezman non
Men ou ka enstale version web nou an sou telf ou antanke yon app
iOS
Android

Ekip lan ap travay sou version mobile lan. Lap dispo trè byento


15- Kisa ankò ke nou ofri?
Nou gen plizyè lòt fonksyonalite ankò disponib sou platfòm lan
Ecommerce - lanse magazen'w en ligne
Fòmasyon en ligne - fòme tèt ou en ligne
Integration API - Asepte pa monCash, PGPay dirèt sou sit ou oswa wordpress
Etc

Ou ka itilize nenpòt ladan yo ke

Nou espere'w enjoy platfòm lan menm jan ke nou enjoy bati li

Updated on: 18/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!