Articles on: Rewards

Kòman'w pou'w achte yon kat kado Netflix

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab achte yon kat kado Netflix pou'w itilizePremyeman si'w poko gen yon kont sou sistèm lan
Wap bezwen ale sou sistèm PGecom lan sou lyen sa
👉 https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn kreye kont lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Gift Card lan
Wap chwazi giftCard Netflix lan
Une fwa ke'w finn fè sa
Wap bezwen antre ansanm de enfomasyon sa yo
First Name - prenon'w
Last Name - non'w
Email - email ke'w vle nou voye'l ba ou an la
Amount - Kantite kob ke wap pran an
Delivery - kantite tan ke'w ta renmen nou voye'l ba ou an la

Une fwa ke'w fini, klike kote ki make Create Gift Card
Epi sistèm lan ap voye'l pou ou nan kantite tan ke'w chwazi an


FAQs
1- Eske map bezwen VPN pou'm itilize kat kado Netflix sa?
Non ou pap bezwen VPN pou'w itilize'l

2- Kòman map fè itilize gift card lan
Nap voye yon code nan email ou
Une fwa ke'w finn jwenn code lan
Wap bezwen ale sou lyen sa ki anba an epi wap mete code lan
👉 https://www.netflix.com/redeem

3- Eske mwen ka jwenn sa ki gen $15 usd?
Malerezman se opsyon ke'w jwenn lan, se li menm ki dispo

4- Konbyen tan avan ke mwen jwenn kat kado Netflix lan?
Sa pral depann de tip de livraizon ke'w pran an
Wap ka jwenn li nan mwens ke 2 heure de tan si'w pran opsyon express lan

5- Mwe tcheke email mwen, mwen pa jwenn kat kado an, kisa pou'm fè?
Ekri nou epi nap ka ede'w san pwoblèm

Updated on: 05/01/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!