Articles on: Rewards

Fason pou'w achte Gift Card Apple an

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab achte yon Gift Card ApplePremye etap lan, wap bezwen moute sou aplikasyon nou an an
Wap jwenn kote make Gift Card
Wap klike sou li answit wap klike sou kote ki make Create Gift Card an
Une fwa ke'w klike sou yo
Ou ta sipoze jwenn yon ekran ki parèt konsa
Wap senpleman chwazi opsyon ki make Apple Gift Card an
Wap mete ansanm de information sa yo
First Name => Prenon'w
Last Name => Non'w
Receiver Email => Email moun kap resevwa'l lan
Amount => Kantite Kòb lan

Wap ka wè konbyen frè sa ap koute'w
Une fwa ke'w konfime sa
Wap senpleman peze bouton ki make Create Gift Card lan
Si tout bagay pase anbyen
Wap jwenn konfimasyon sa ki di ke tout bagay pase an byen

Nan 2 jou ouvrab ou ta sipoze jwenn Gift Card lan


FAQs
1- Eske Gift Card Apple an rechaj?
- Malerezman, men chak nouvo Gift Card ke'w achte, wap ka aplike'l sou kont ou an epi balance Apple ou an ap ogmante

2- Eske mwen ka achte jwèt sou Free Fire ansanm avèk Gift Card Apple an?
- Yes wap ka fè san pwoblèm

3- Eske mwen ka peye Icloud Storage ansanm avè'l?
- Yes li pase sou iCloud Storage, oswa nenpòt pwodwi ke Apple ofri

4- Eske mwen ka achte yon telf iPhone ansanm avek Gift Card an?
- Yes ou ka achte iPhone, Apple, oswa iPad ansanm avèk Gift Card Apple an

5- Eske mwen ka voye Gift Card an buy nenpòt moun
- Yes ou ka fè sa, wap senpleman mete email moun lan nan pati Receiver Email lan

6- Eske mwen ka achte jwèt ansanm avè'l?
- Yes ou ka achte depi se jwèt ki nan Apple Store an?

7- Eske mwen ka achte Apple Gift Card an pou'm peye Facebook Ads?
- Malerezman non, Apple Gift Card an senpleman fèt pou'w achte pwodwi Apple yo ansanm avè'l

Updated on: 13/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!