Articles on: Rewards

Peye Netflix avèk MonCash oswa NatCash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab peye Netflix avek MonCash oswa NatCash ou

Pou'w kapab fè sa, wap bezwen yon kont sou plaform pgecom lan
Ale sou lyen sa pou'w kapab kreye yon kont sou li
👉 https://app.pgecom.com/signup

Lè'w finn finalize tout etap yo
Wap bezwen ale nan pati ki make Balance lan
Wap chwazi opsyon depo ki pi bon pou ou an
Men ansanm de opsyon de depo dispo
MonCash Automatic/Manuel
NatCash
Sogebank
Zelle
CashApp
Etc

Wap rechaje balans ou sou pgecom ou
Une fwa ke'w kòb lan moute
Wap bezwen ale nan pati ki make Gift Card lan
Wap klike sou li epi wap chwazi giftCard Netflix lan

Sistèm ap mande'w yon ansanm de done ke wap bezwen ranpli yo
Ranpli ansanm de enfo sa yo
First Name
Last Name
Email
Amount
Kantite
Delivery Option

Epi answit wap klike sou kote ki make Pwochènn Etap lan

Answit sistèm lan pral mande'w pou'w revize done yo
Wap bezwen revize ke tout bagay anfòm
Une fwa ke'w konfime sa, klike sou kote ki make Pwochènn Etap lan
Nan pati sa, sistèm lan pra'l mande'w pou'w antre PIN ou
Wap mete PIN ke'w genyen sou platfòm PGecom lan
Li enpòtan ke'w sonje PIN lan, sinon si'w eseye'l plus ke 3 fwa epi li bon, kont ou verouille
Une fwa ke'w finn antre PIN ou
Demand lan ap konplete

Kounye an ou mèt tann nan opsyon livraison ke'w te pran an epi wap jwenn li

Lè'w finn jwenn code lan
Wap bezwen ale sou lyen sa pou'w antre code lan
👉 https://www.netflix.com/redeem
Une fwa ke'w mete code lan
Wap ka finalize rès lan etap yo
FAQs
1- Eske map bezwen VPN pou'm moute sou Netflix lan
Non, ou pap menm bezwen VPN pou'w gade video yo sou kont Netflix ou

2- Aprè mwen finn fè sa, kòman map fè gade films sou Netflix lan?
Nap voye yon code ba ou
Wap bezwen pran code epi ou prale sou lyen sa pou'w mete code lan
👉 https://www.netflix.com/redeem

3- E lè plan Netflix mwen fini, kisa map fè?
Wap senpleman pran yon nouvo kat kado Netflix
Si kat kado an gen $25 usd sou li
Sa pral depann de ki plan wap pran
Men si plan an kote $7.99 usd
Wap ka peye nenpòt 3 mwa Netflix san pwoblèm

4- Eske mwen ka peye sa pa MonCash?
Yes, ou pran kat kado an pa MonCash, oswa NatCash
Wap senpleman bezwen rechaje balans ou sou PGecom lan
Epi wap peye'l pa nenpot opsyon ke'w vle

5- Konbyen tan avan ke nou voye code lan ba mwen pou'm mete'l sou Netflix?
Pwosesis sa depann de opsyon livrezon ke'w chwazi an
Men ansanm ospyon de livrezon ki genyen
Standard - 2 jou ouvrab
Regular - 1 jou ouvrab
Express - 2 heure de tan
Urgent - 30 minutes

Wap senpleman chwazi opsyon ki pi bon pou ou an

6- E sim bezwen pran plan Netflix lan sou https://www.gamsgo.com/, kisa pou'm fè?
Wap senpleman pran yon kat Visa Prepeye
Epi wap ka peye'l sou GamsGo san pwoblem
Men fason pou'w kreye kat Visa Prepeye an
👉 https://help.pgecom.com/ht/article/kreye-yon-kat-visa-prepeye-international-ygpl68/

Updated on: 13/04/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!