Articles on: Ecommerce

Fason Pou'w Kapab Integre Chat lan Live sou sit Ecommerce ou an

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab integrate live chat sou magazen'w en ligne


Pou'w kapab fè sa
Wap bezwen ale sou yon platform ki rele Crisp
Ou kapab ale sou li direct ansanm avek lyen sa anba
👉 https://crisp.chat/
Une fwa ke'w rive sou li
Wap bezwen cheche mwayen pou'w kapab anrejistre sou li
Wap klike sou kote ki make Get Started

Une fwa ke'w klike sou kote ki make Get Started lan
Yo pral mande'w yon ansanm de enfomasyon
First Name
Last Name
Email
Password
Etc
Wap senpleman ranpli tout enfomasyon ke yo mande'w yo
Une fwa ke'w fini ou ta sipoze gen akse ansanm avèk dashboard ou
Sa wap bezwen an pou'w kapab fè koneksyon an se Website Id
Ou kapab wè Website Id an pandan ke'w nan Dashboard ou
Wap gade nan ba de rechèch lan
Wap jwenn Website Id an
Si tout fwa ou pa wè'l
Wap klike sou bouton reglaj lan
Epi wap chwazi kiyes nan sit yo ke'w genyen
Epi klike sou kote ki make Settings lan
Le'w rive nan Website Settings lan
Wap jwenn yon paket opsyon
Opsyon ke wap chèche an se sa ki make Set Up Instructions lan
Wap klike sou li
Epi wap jwenn Website Id an
Une fwa ke'w finn jwenn Website Id an
Wap bezwen kopye'l
Le'w finn kopye Website Id
Wap bezwen moute sou platform PGecom lan
Wap cheche kote ki make Settings lan
Wap klike sou li epi klike sou pati integrations an
Une fwa ke'w finn klike sou li
Wap jwenn tout lis de integration ke'w ka fè sou sistèm PGecom lan
Wap bezwen sou integrations ki make Crisp lan
Wap klike sou bouton ki make Connect lan
Une fwa ke'w finn klike sou bouton ki make Connect lan
Sistem lan ap mande'w Website Id ke'w sot pran sou platform Crisp lan
Wap bezwen Website Id an la
Epi klike sou kote ki make Submit lan
Li enpotan pou'w verifye ke'w byen mete Website Id
Sinon li pap moute
FAQs
1- Eske platfòm Crisp lan gratis?
Yes li gratis pou'w itilize
Konsa tou ou kapab pran yon plan peyan ki gen yon pakèt opsyon

2- Eske moun ap ka ekri'm dirèk pandan yo sou sit lan?
Yes yap ka ekri'w dirèk pandan yap vizite sit lan
Ou ka ede yo finalize achat an san pwoblem

3- Eske mwen ka lanse magazen'm sou sistèm PGecom lan san pwoblèm?
Yes ou ka lanse'l san pwoblem
Wap ka liste tout pwodwi ke'w vle yo sou li
Epi menm integration payment tankou
MonCash
PG Pay
Kat de kredi
PayPal
Etc

sou li

Updated on: 21/12/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!