Articles on: Rewards

Fason pou'w kreye domain sou platfòm PGecom lan

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab achte yon domain sou platfòm PGecom lanPou'w kapab achte yon domain name sou sistèm PGecom
Wap bezwen genyen yon kont sou PGecom
Si'w poko genyen yon kont sou PGecom, ou ale sou lyen sa
👉 https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn login
Wap bezwen ale kote ki make Online Store
Answit wap klike sou kote ki make Domain

Epi wap chèche domain kew vle an nan ba de rechèch lan
Answit peze bouton ki make search domain lan
Kounye verifye domain ki disponib yo
Epi klike sou kote ki make Purchase lan
Nou konseye'w chwazi domain ki fini pa .com
Paske li gen plus otorite ke lòt domain yo

Le'w rive nan pati sa
Sistem lan ap mande'w pou'w konfime non domain ke wap achte an
Epi pou'w chwazi ki magazen ke wap tout konekte'l ansanm ave'l
Une fwa ke'w verifye tout done yo
Senpleman klike sou kote ki make Confirm PurchaseUne fwa ke'w finn klike sou bouton an, tout bagay ta sipoze finalize
Ou ka ale nan pati order
Wap ka jwenn kòmand ke'w plase an sou liFAQs
1- Kisa ki yon Domain Name, esplike'm paske mwen pa two fò nan bagay yo?
Domain name lan se non magazen en ligne kote klike kapab tape'l nan Google pou yo jwenn magazen'w lan
Men yon list de examp de non ke moun ka tape sou Google
pgecom.com
facebook.com
google.com
shopify.com
etc

2- Mwen achte yon domain sou PGecom, mwen poko we'l moute, kisa pou'm fè?
Li ka pran antre 24 a 48 heure de tan avan ke domain lan konekte'l
Nou konseye'w tann. Pwosesis domain pran yon ti tan avan ki li pwopage sou rezo an

3- Eske mwen ka achte yon domain ansanm avek MonCash?
Yes depi'w gen kob sou sistem lan PGecom lan
Ou ka achte domain lan ansanm avek balans ou
Ou ka itilize nenpot nan mwayen sa pou'w rechaje balans ou
MonCash
CashApp
Zelle
PayPal
Binance
Sogebank (Tout lot bank an Haiti yo)
Etc

4- Eske domain lan ap tou konekte ansanm avek magazen an?
Yes lap tou konekte ansanm avek magazen ke'w chwazi an

5- E si mwen te gen yon domain deja, eske mwen ka konekte'l ansanm avek PGecom lan
Yes, wap senpleman klike sou kote ki make CNAME Record Configuration an epi wap jwenn information CNAME yo
CNAME www shopName.netlify.com
A @ 75.2.60.5
Une fwa ke'w jwenn information sa yo
Ou ka konekte domain lan sou nenpot nan provides sa yo
Name Cheap
GoDaddy
SiteGround
Route53
Hostinger
SiteGround
Etc

6- Eske sa vle di se sou non domain mwen ke moun ap ka achte?
Yes se sa menm wi
Se non magazen'w lan ke yap ka wè


7- Mwen mete yon non, yo di ke non an invalid, kisa pou'm fè?
PGecom tou verify ke non domain name ke'w mete ke li swiv yon standard international
Nan ide pou sit tankou Google, Bing kapab indexe sit ou an
Alò yon non domain ki genyen tirè oswa chif pa pwofesyonèl menm
Sistèm PGecom lan tou verifye sa pou ou

8- Eske se pou 1 an domain name lan ye?
Yes se sa menm wi

9- Mwen gen yon portfolio sou yon platform, eske mwen ka achte yon domain name sou PGecom?
Yes ou kapab fè sa, epi wap senpleman konekte'l sou Hosting Provider an ke'w genyen an

Updated on: 21/11/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!