Articles on: Shopping

Fason pou'w pataje panye Shein ou

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab pataje panye Shein ou

Pou'w pataje panye an
Wap bezwen pataje lyen panye an
Wap download aplikasyon Shein lan epi wap komanse ajoute pwodwi nan panye
Lè'w fini, fè tankou ou ta pral peye
Le'w rive kote ki make Checkout lan
Wap jwenn yon ti bouton ki sanble avek pataje
Wap klike sou li
Answit li pral menne'w nan yon pataje kote wap seleksyone tout sa ou vle pataje
Epi wap klike sou bouton ki make Share lan
Ou ta sipoze jwenn yo ba'w opsyon pou'w pataje'l diferan fason
Whatsapp
Facebook
Twitter (X)
Instagram
Copy Link

Opsyon ke wap bezwen an se Copy Link

Wap klike sou kote ki make Copy Link lan
Le'w fini, wap bezwen ale nan pati payment an
Epi wap bezwen verifye konbyen kob sa ap koute'w

FAQs
1- Eske si'm gen yon depo ki gen yon reta ladan'l, eske mwen ka mande nou pou'n achte'l pou mwen?
Yes nou ka fè sa san pwoblem

3- Eske mwen lè mwen pataje panye an avèk nou, kòman map fè konnen lè pwodwi an rive?
Wap jwenn notifications nan email ou kap fè'w konnen lè pwodwi an rive
Epi wap ka track li tou nan Dashboard ou san pwoblem

Updated on: 14/06/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!