Articles on: Shopping

Men fason ou delete extension Chrome Extension

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou ka kapab delete Chrome Extension pou'w enstale nouvo version an

Wap senpleman ale sou lyen sa
chrome://extensions/
Epi klike sou kote ki make Remove lanUne fwa ke'w remove li
Sistem lan ap mande'w konfime sa
Wap konfime'l pou'k ka removeUne fwa ke'w finn remove li
Ou ka swiv atik sa pou'w ka enstale nouvo version an back pou'w itilize'l
👉 https://help.pgecom.com/ht/article/enstale-extension-chrome-pgecom-lan-sou-browser-ou-1k34ovt/

Updated on: 23/06/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!