Articles on: Rewards

Jwenn Kredi pou ansyen kat Visa anNan aktik nou pral moutre'w fason ou kapab jwenn kredi pou ansyen kat Visa anSi'w te gen ansyen kat sa
Ebyen ou elijib pou'w jwenn menm kantite kòb ke'w te peye pou kat Visa an back sou kont ou antanke kredi

Pou'w kapab jwenn li
Wap senpleman bezwen ale nan Dashboard ou
Une fwa ke'w rive nan Dashboard ou
Sistèm lan ap tou verifye kiyès nan kat yo ke'w te genyen an
Epi lap tou ba'w kredi an
Wap senpleman klike sou kote ki make Redeem Credit an
Une fwa ke'w jwenn kredi an
Ou kapab fè sa ke'w vle ansanm avè'l

FAQs
1- Mwen finn redeem li, mwen pa konn kòman mwen ka itilize'l non?
Si tout fwa ou pa konnen fason pou'w itilize'l, ekri sèvis a la kliyantèl epi nap ka ede'w mete'l sou balans prensipal ou pou'w ka itilize'l

2- Eske mwen ka voyel pa monCash?
Si'w pase etap verifikasyon an
Wap ka voye'l sou monCash san pwoblèm
Sinon ou ka ekri nou epi nap ka ede'w voye'l

3- Eske lap tou ale nan balans prensipal mwen?
Yes lap tou ale nan balans prensipal ou

Updated on: 09/01/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!