Articles on: Rewards

Fason pou'w rechaje MasterCard lan

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje MasterCard lanPou'w kapab rechaje MasterCard lan
Fok ou gen kob sou balans ou dabò
Gen plizyè fason ou ka mete kòb sou Balance
Mon Cash
PayPal
Zelle
CashApp
Wise
Mercury
Payoneer
Crypto Monè
Sogebank
Unibank
Bank of America
Etc

Une fwa ke'w finn itilize youn nan fason sa yo pou'w rechaje balans ou, wap ka mete kòb lan sou MasterCard
Wap senpleman ale nan Dashboard ou
Wap mete mete kantite kòb ke wap mete
Epi answit wap klike sou kote ki make Add funds

Si tout bagay pase byen
Ou ta sipoze jwenn yon konfimasyon nan ekran ki fe'w konnen ke tout bagay pase an byenFAQs

1- Konbyen tan li pran avan ke mwen jwenn fon sa sou MasterCard?
Li pran 1 jou ouvrab avan ke fon an apwouve sou kat MasterCard lan

2 - A ki taux ki nou fè'l ke nou fèl?
Gen yon frè de $4.5 usd si'w ap mete $10 jiska $99 usd sou li.

3- Eske pa gen opsyon pou'm fè'l moute pi rapid?
Malerezman non, si'w ta renmen posibilite pou fon an moute pi rapid. Nou konseye'w genyen kat Visa Business lan

4- Eske pa gen yon mwayen ke frè an ka desann?
Malerezman non, frè sou kat Visa Business lan pi ba fri
Ou ka ale sou lyen sa pou'w wè si'w kalifye pou kat Visa Business lan
👉 Elijibilite pou kat Visa Business lan

5- Si mwen voye yon kòb sou MasterCard lan, eske mwen ka fè nou tounen'l ba mwen ankò?
Malerezman depi fon an gentan ale sou MasterCard lan, nou pa ka fè anyen nan ka sa
Ou ka senpleman itilize'l pou'w en ligne ansanm avèl
Nou ankouraje'w senpleman mete fon ke'w prè pou'w itilize'l

6- Eske si mwen gen kob sou MasterCard lan, mwen ka fè retrè sou sistèm?
Malerezman non, si'w bezwen fè retrè de MasterCard lan, wap bezwen itilize yon sistèm tankou Remitly pou'w ka voye kob lan sou Mon Cash oswa voye'l nan Western Union

7- Mwen bliye addrès ke mwen te mete sou MasterCard lan, kisa nou ka fè pou mwen?
Wap jwenn adrès ki sou kat lan afiche nan Dashboard ou, anba enfòmasyon kat lan

8- Mwen mete yon kob sou MasterCard, mwen poko jwenn li, kisa pou'm fè?
Nap raple'w li pran anviwon 1 jou ouvrab avan fon an moute sou kat MasterCard lan
Si tout fwa gen reta, nap kominike sa ansanm ave'w

Updated on: 29/10/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!