Articles on: Rewards

Men list kote ke wap ka achte ansanm avek Mastercard an

Nan atik sa mwen pral ba'w yon list de kote ke wap ka achte ansanm avek Mastercard anWise
Western Union
1X Bet
Binance
Kraken
Shein
Amazon
Facebook
Google Ads
Pinterest Ads
SnapChat Ads
Ebay
Walmart
Apple Store
Wish
NameCheap
Amazon Prime
Canva
PlayStore
XBox
DBrand
FreeFire
Fiverr
Mercado Libre
Reason Clothing
Bluehost
Udemy
Alibaba
AliExpress
AWS

Mesi pou pasyans pandan ou tap tann mastercard lan

FAQS

1- Konbyen kob ke mwen ka mete sou MasterCard lan ni sou Gift Card Visa an?
- Pou kounye an, ou ka mete $5000 usd sou MasterCard lan epi ou ka mete $1000 usd Gift Card Visa an

2- Konbyen tan li pran avan mwen mete kob lan sou MasterCard?
- Kantite de tan ke li pran depann de bank lan ki apwouve demand lan. Li ka pran 24-48 heure de tan

3- Eske si li posib pou yo achte Crypto, peye Facebook ads oswa Instagram ads avek MasterCard
- Yes wap ka fe sa san pwoblem

4- Eske mwen ka achte sou 1XBet ansanm avek Kat MasterCard?
- Yes wap ka fe sa

5- Mwen te gen Visa an deja, eske mwen dwe gen MasteraCard?
- Yes wap bezwen trade li pou senpleman $3.5 usd

6- E si mwen pat genyen Visa an deja, konbyen map peye MasterCard?
- Wap senpleman peye'l pou $8 usd

7- Poukisa Visa an pa ka itilize ankò?
- Malerezman Visa an limite anpil, men avek MasterCard lan wap ka pase'l plizyè kote san pwoblem.

8- Mwen sonje ajan, mwen te achte 12 kat, kisa pou'm fè?
- Wap senpleman kreye yon ticket epi nap ba'w kredi yo epi wap ka kreye kat Gift Card pou kliyan ke'w vle yo

9- Eske si'm se yon ajan, mwen pa ka kreye kat MasterCard pou yon moun
- Malerezman non, wap senpleman bezwen kreye kat Gift Card lan pou nenpot moun ou vle

10- Mwen te achte kat fizik lan, kisa pou'm fè?
- Wap kreye yon ticket epi nap verifye. Une fwa ke demand valid, nap ba ou li antanke yon kredi sou kont ke'w ka itilize'l

10- Eske si mwen mete yon kob sou MasterCard, mwen ka fè retrè ansanm ave'l
- Malerezman non, wap bezwen pase kat lan nan Remitly, Western Union, oswa Xoom pou'w ka fè retrè

Si tout fwa ou vle nou ede'w avek retrè, ou ka kontakte nou, epi nap voye yon invoice ba ou, men sistem lan ap chaje'w 6% antanke frè

11- Eske lè mwen rechaje kob lan pa Mon Cash, eske kob lan tou ale sou MasterCard lan oswa Gift Card lan
- Non, fok ou manuelman voye'l sou MasterCard lan, une fwa ke'w fè'l. Li ka pran yon ti tan avan ke'w jwenn li.

Kantite de tan ke li pran, depann de bank lan. Men si'w ta renmen fè achat imedya, wap bezwen Gift Card Visa an

12- Ki diferans ki genyen ansanm avek Gift Card Visa an epi ansanm avek MasterCard lan
Men lis de diferans ki genyen**
- MasterCard lan rechajab, epi Gift Card Visa an pa rechajab
- MasterCard lan ka pran 2-4 jou avan ke'w mete kob sou li, men Gift Card Visa an se Imedya
- MasterCard lan 24-48 heure avan ke yo apwouve lè'w kreye'l, men Gift Card Visa an imedya

12- Eske pwoblèm tranzaksyon an rezoud sou sistèm lan?
- Yes, depi kob lan sou MasterCard lan oswa Gift Card Visa lan ou pap gen pwoblem tranzaksyon. Wap senpleman pase'l alez.

13- Eske Gift Card Visa an oswa MasterCard ka lye ansanm avek PayPal
- Yes li kapab

14- E si mwen te deja $3.5 usd pou MasterCard lan?
- Senpleman fè nou konnen epi nap ka jere sa.

15- Eske gen kote ke MasterCard lan pa pase?
- Yes, li pa pase sou Apple

Updated on: 07/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!