Articles on: Rewards

Kòman pou'w enstale PG Rewards sou iOS

Nan atik sa mwen pral moutre'w koman ou kapab enstale PG Rewards sou telf iOS ou an


Premye bagay ke'w ap fe. Se ale sou lyen sa sou Safari, yes sou Safari, se pa Google Chrome non

👉 https://topup.pgecom.com/
Une fwa ke'w rive sou lyen an epi ou load paj lan
Wap bezwen klike sou ti bouton ki sanble avek share lan
Le'w finn klike sou ti bouton ki sanble avek pataje an
Wap jwenn yon paket opsyon paret devan'w
Klike sou kote ki make Add to home screen lan
Le'w finn klike sou li
Wap jwenn yon lot opsyon ki make paret
Wap senpleman bezwen klike sou kote ki make Add lanAplikasyon an ta sipoze ap enstale sou telf ou la
Si tout bagay pase byen, ou ta sipoze jwenn yon aplikasyon an enstale sou telf ou konsaKounye an chak le ou bezwen moute aplikasyon an
Wap senpleman klike sou li epi wap ka komanse itilize'l san pwoblem

Le'w klike sou aplikasyon an
Ou ta sipoze jwenny on dashboard ki paret konsaDepi'w jwenn dashboard sa
Sa vle di tout bagay Ok

Kounye an wap senpleman bezwen rechaje balans ou sou platform lanMen kek lot resous ke'w ka aprann plis
Kreye yon kat virtuel
Men lis kote ke'w ka itilize kat lan
Kòman pou'w voye kòb bay yon moun sou PayPal san ke ou pa genyen PayPal
Depoze rewards nan yon bank USA
Men ansanm de limit ki genyen sou kat lan

Updated on: 26/07/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!