Articles on: Rewards

Rechaje kont Sogebank ou avèk PGecom

Nan atik sa, nou pral fason ou kapab rechaje kont Sogebank ou ansanm avèk sistèm PGecom lan

Si'w poko gen yon kont sou platform pgecom lan
Nou konseye'w ale sou lyen sa epi wap ka kreye'l
👉 https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn set up kont pgecom ou an
Wap bezwen ale nan pati ki make Withdraw an
Le'w rive nan pati sa, wap klike sou kote ki make SogebankLe'w fini, wap ranpli ansanm de information sa yo
Account Name - non ki sou kont Sogebank ou an
Account Number - nimewo kont Sogebank ou an
Amount - kantite kob ke wap voye sou kont lan
Currency - eske se dola oswa gourdes ke kont ou an ye
Account Type - ki tip de kont ke kont ou an ye
Delivery Option - kilè ou ta renmen kob lan dispo sou kont ou an

Le'w fini, wap klikes ou kote ki make Withdraw to Sogebank
Le'w fini, sistèm lan ap ba'w yon rezime de tranzaksyon an
Revize ke tout ansanm de enfomasyon yo korèk
Une fwa ke'w finn verifye ke tout bagay kòrèk
Wap klike sou bouton ki make Withdraw to SogebankAnswit sistem lan ap mande'w pou'w antre PIN ou ke'w genyen sou platform PGecom lan
Le moman ke ou mete PIN lan, tranzaksyon an konplete
Si tout bagay mache byen, nan yon ti tan ou ta sipoze jwenn kob lan nan Sogebank lan


FAQs
1- Mwen voye kòb lan sou Sogebank lan, men li poko rive non, kisa ki fè sa?
Sa pral depann ki opsyon de livrezon ke'w chwazi
Standard - 2 jou ouvrab
Regular - 1 jou ouvrab
Express - 2 heure de tan
Urgent - 30 minutes

2- Ki kantite kob ke mwen ka voye sou kont Sogebank mwen?
Ou ka voye minimum $10 jiska $10000 usd

3- Eske si'm gen yon kont dola, mwen ka rechaje'l tou avèk platfòm pgecom lan?
Yes, ou ka rechaje ni kont dola, epi ni kont gourdes ou

4- Eske si'm gen kob lan sou MonCash, mwen ka voye'l sou Sogebank?
Yes ou kapab fè sa wi
Wap depoze'l sou kont pgecom ou
Epi answit wap voye'l sou Sogebank

5- Eske'm sim gen yon kòb sou Zelle, oswa CashApp, mwen ka depoze'l sou Sogebank?
Yes ou ka pran kob ke'w genyen nan nenpot platform sa epi voye'l sou Sogebank
✅ CashApp
✅ Zelle
✅ PayPal
✅ Wise
✅ Payoneer
✅ Bank Of America
✅ Etc

Updated on: 24/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!