Articles on: Rewards

Depoze kòb sou sistèm lan pandan ou Saint Domingue

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab depoze kob sou sistem lan pandan ke'w Saint DominguePou'w kapab fè sa
Wap bezwen pase nan yon bank ki rele Bank Of Reservas

Wap bezwen pyès ou (Passport'w)

Une fwa ke'w rive
Wap senpleman mande pou'w fè depo sou kont partnè nou an ki Saint Domingue

Pou'w kapab jwenn done yo
Wap bezwen ale nan ki make Wallet
Wap bezwen mete kantite kob ke wap depoze an
Epi wap klike sou Bank Of Reservas
Answit klike sou bouton ki make Pay Now
Lè'w fè sa
Sistèm lan ap voye'w kote wap jwenn tout enfomasyon ke wap bezwen pou'w fè depo sou sistèm lan


Une fwa ke'w finn fè depo an
Wap senpleman voye recus an ba nou
Epi nap ka depoze'l sou kont ou an

FAQs
1- Konbyen tan li pran pou kòb lan rive sou kont mwen?
Anviwon 2 heure de tan. Maximum 24 heure de tan. Konsa tou li ka fèt pi rapid

2- Ki maximum mwen ka depoze sou li?
Ou ka depoze kantite ke'w vle sou li

3- Eske lot moun Saint Domingue ka depoze kob sou li pou mwen
Yes, wap senpleman mande recus an pou'n ka konfime sa

Updated on: 31/10/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!