Articles on: Rewards

Men fason pou'w peye pa Zelle

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje balans ou ansanm avek Zelle sou platform lanAvan pou'w kapab rechaje balans ou ansanm avèk Zelle
Wap bezwen genyen referens code ou an

Pou'w kapab genyen referens code ou an
Wap bezwen ale nan pati ki make Dashboard lan
Desann anba jiskaske ou jwenn kote ki make Reference Code
Une fwa ke'w finn genyen reference code lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Wallet lan
Lè'w rive, seleksyon opsyon Zelle lan nan list payment options lan
Mete kantite kòb ke wap voye pa Zelle lan
Epi klike sou bouton ki make Pay Now lan
Une fwa ke klike sou li
Sistèm lan ta sipoze moutre'w tout enfòmasyon Zelle yo
Ou pral bezwen ale sou Zelle
Epi wap antre ansanm de enfòmasyon yo
Wap bezwen mete referens code lan nan descrption an
Epi wap voye kòb lan
Une fwa ke'w voye fon an
Wap bezwen kontakte sèvis a la kliyantèl lan
Voye screenshot oswa recus an ba nou
Epi nap ka depoze kòb lan sou kont ou an pou ou


FAQS

1- Si'm pa mete referens code lan nan description, kisa kap rive'm?
Si'w pa mete referens code lan, li ka pran plus tan pou nou konfime'l pou ou. Men si'w mete referens code lan, lap pi rapid pou nou depoze'l pou ou sou sistem lan

2- Konbyen kòb ke mwen ka voye pa Zelle lan?
Si'w ap voye plus ke $2000 usd, kontakte nou avan pou'n ka verifye yon ansanm de done epi nap ka ede'w

3- Eske mwen ka voye'l pa MonCash sim vle?
Yes ou ka voye'l sou MonCash san pwoblèm

Updated on: 15/07/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!