Articles on: Rewards

Men fason pou'w peye pa Zelle

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje balans ou ansanm avek sou platform lan

Avan menm ke'w swiv pwosesis Zelle lan li enpotan pou'w gen sa yo
Fok ou gen akse ansanm avek fonksyonalite Zelle lan
Voye referans code lan bay moun lan

Avan menm ke nou kòmanse, fonksyonalite Zelle lan se youn nan fonksyonalite ke li vrèman difisil pou'w gen aksè ansanm avè'l. Se sak fè lè'w ap fè demand lan, mete tout enfo sou fason ke'w konte itilize'l

Une fwa ke'w finn konfime ke'w gen akse ansanm avek Zelle lan
Wap bezwen ale nan pati ki Manuel Payment lan
Le'w rive ladan'l, wap antre ansanm de information sa yo
Type
Confirmation Code
Amount

Confirmation Code lan se konfimasyon payment Zelle lan ke moun lan fè pou ou an
Li enpotan pou'w mete konfimasyon code lan

Une fwa ke'w fini, wap klike sou bouton ki make Zelle Deposit lanSistem lan ap ba'w mwayen pou'w revize tout bagay yo
Revize tout done yo epi klike sou kote ki make ConfirmSi tout bagay pase byen
Ou ta sipoze jwenn yon mesaj ki konfime ke'w fè demand lanFAQS

Kòman pou'm gen aksè ansanm avek fonksyonalite Zelle lan?
- Wap bezwen ale nan pati ticket an epi wap kreye yon ticket epi wap chwazi Zelle Access. Nan description wap bezwen mete fason ou konte itilize Zelle sinon ekip lan ap declined demand lan

E si'm pa gen aksè ansanm avèk Zelle lan epi mwen fè yon depot, kòman nap jere sa?
- Nou ka voye kòb lan tounen bay moun ki te fèl lan

Updated on: 20/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!