Articles on: Rewards

Rechaje balans ou avèk PayPal

Nan atik sa nou pral moutre'w koman ou kapab rechaje balans ou avek PayPal


Premye pati ke wap bezwen fè
Se ale nan pati ki make Dashboard lan
Le'w rive wap bezwen chèche kote ki make Reference Code lan
Wap bezwen reference code lan pou'w ka fè deposit sou PayPal lan
San reference code lan
Sistèm lan ap voye kòb lan tounen back sou kont ou

Une fwa ke'w finn kopye Reference Code lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Wallet lan
Le'w rive ladan'l, wap chwazi opsyon PayPal lan
Wap mete kantite kob ke wap mete an
Une fwa ke'w finn mete kantite kob lan, wap bezwen klike sou kote ki make Pay now
Pa bliye kopye Reference Code lan paske ou pral bezwen'l

Sistèm lan ap voye'l sou lyen partner nou yo
Une fwa ke'w rive, wap bezwen konfime montan an
Epi wap klike sou bouton ki make Send lan

Nan denye etap lan
Se la ke ou pral mete reference code lan
Lè'w rive nan pati sa, wap bezwen mete Reference Code lan nan pati ki make What's this payment for

Une fwa ke'w finn mete Reference Code lan
Wap bezwen desann anba
Epi wap klike sou bouton ki make Send Payment Now
Une fwa ke'w finn voye'l
Ou met pasyante nan kelke minutes wap jwenn li sou kont ou
Si tout fwa ou poko jwenn li, ou met tann 1 heure de tan epi ekri nou
Yayyy ou apènn aprann kòman ou kapab rechaje balans ou ansanm avek PayPal

Men kek lot resous ke'w ka aprann plis
Kreye yon kat virtuel
Men lis kote ke'w ka itilize kat lan
Kòman pou'w voye kòb bay yon moun sou PayPal san ke ou pa genyen PayPal
Depoze rewards nan yon bank USA
Men ansanm de limit ki genyen sou kat lan


FAQs
1- Mwen fè yon depo pa PayPal, mwen poko jwenn li, kisa pou'm fè?
Tout depo Paypal yo pa PayPal yo ta sipoze konplete nan kelke minutes. Konsa tou li ka pran plus ke 48 heure de tan si PayPal kenbe kòb lan
Nap raple'w ke Week End pa ladan'l. Sa vle di si'w fè yon depo nan week end lan, Ou ka jwenn li nan Week End lan konsa tou ou ka jwenn li Lundi.

2- Ki minum kòb ke mwen ka depoze pa PayPal?
Minum montan ke'w dwe depoze pa PayPal lan se $10 usd, si tout fwa li mwens ke $10 usd, nap voye'l tounen

3- E si mwen pa mete reference code lan nan description, kisa kap pase?
Si'n pa jwenn reference code lan nan description, nap voye depo sa tounen back sou kont ou.
Nou pa asepte okenn depo san reference code

4- Kòman pou'm konfime recus an?
Aprè 48 heure de tan, Paypal ap voye yon email ba ou pou'w konfime recus an
Konsa tou ou ka ale nan pati ki make Aktivite an sou PayPal
Klike sou transaction an, epi konfime recus an
A note ou senpleman kapab konfime recus an sou Laptop ou

5- Eske gen yon frè pou depo pa PayPan?
Yes, nou chaje senpleman $0.50 usd pou nenpot kantite kob ke wap retire pa PayPal
Pa bliye ke PayPal gen yon frè ke li chaje'w

6- Mwen fè yon depo pa PayPal, mwen wè kòb lan nan pending, kisa mwen ka fè?
Yes gen depo ke'w fè pa PayPal ke yo PayPal arive kenbe kòb lan
Lè sa rive, wap bezwen tann 48 heure de tan pou'w moute sou PayPal pou'w kapab konfime recus transaction an
Une fwa ke'w finn konfime recus transaction an, wap senpleman fè nou konnen epi nap kapab fè PayPal apwouve fon an pou ou

7- Mwen wè 48 heure de tan pase, epi kòb lan poko apwouve, kisa ki fè?
Se paske ou poko konfime recus PayPal ki fè kòb lan poko disponib sou kont ou
Une fwa ke'w konfime recus an epi ou fè nou konnen nap ka fè PayPal apwouve kòb sou kont ou

8- Eske mwen ka fè yon moun peye'm pa PayPal?
Yes men fòk moun lan pwòch ou anpil paske si PayPal kenbe kòb lan
Moun ap bezwen konfime recus an aprè 48 heure de tan pou'w kapab jwenn kòb lan

9- Eske pa gen yon bagay ke nou ka fè pou mwen pou'm pa bezwen tann 48 heure de tan an?
Yes, fòk ou abitye oswa konnen fason pou'w apwouve recus pa PayPal yo
Une fwa ke'w fè premye depo'w sou sistèm lan pa PayPal epi ou apwouve recus yo
Menm lè PayPal ta kenbe kòb lan, nap ka apwouve fon an pou'w itilize'l
Men nap konte sou ou pou'w tounen nan PayPal aprè 48 heure de tan pou'w kapaba apwouve recus an

10- Eske se tout transaction ke PayPal kenbe kòb lan?
Non, se pa tout transaction ke PayPal kenbe kòb lan
Depi PayPal pa kenbe kòb lan, wap tou jwenn li sou kont ou san pwoblèm
Men si PayPal kenbe kòb lan, wap jwenn li nan Pending

Updated on: 14/08/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!