Articles on: Rewards

Fason pou'w voye minutes nan plus ke 120 peyi nan mond lan.

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab voye minutes nan plus pase 120 peyi nan mond lanSi'w poko genyen yon kont sou PG Rewards, mwen konseye'w genyen youn

Wap bezwen login sou app lan epi wap bezwen ale kote ki make Top Up
Le'w finn klike sou li, wap bezwen ranpli ansanm de information sa yo
Nimewo telf
Kantite kob ke wap voye an
Le'w fini klike sou kote ki make Send Top Up lan

Le'w finn klike sou li, ou ta sipoze jwenn yon ekran ki mande pou'w konfime montan an
Nou konseye'w verifye ke tout information kòrèk
Lè'w finn verifye ke tout done yo kòrèk, wap bezwen klike sou kote ki make Confirm lan
Sistem ta sipoze mande'w pou PIN 6 chif ke'w genyen sou platform lan
Wap bezwen PIN sa pou'w konfime tranzaksyon an
Une fwa ke'w finn konfime sa
Ou ta sipoze jwenn yon mesaj ki parèt konsa anba
Ki konfime ke minutes ale
FAQs
1- Konbyen tan li pran avan moun lan jwenn minutes lan?
- Li ta sipoze jwenn li nan kelke seconds

2- Eske mwen ka voye minutes pou moun Saint Domingue tou?
- Yes ou ka voye minutes nan plus pase 120 peyi nan mond lan

3- Eske mwen ka voye minutes ni sou NatCom ni sou Digicel?
- Yes, nou sipoze ni Natcom ak Digicel.

4- Eske si'm nan yon lot peyi, mwen ka achte minutes ou li tou?
- Yes ou ka achte minutes nan plus pase 120 peyi nan mond lan

5- Eske nou chaje'w pou minutes lan?
- Non ou pap peyi okenn frè pou minutes lan

6- E sim voye minutes lan epi mwen fè erè nan nimewo an, eske nou ka cancel li pou mwen?
- Malerezman nou pa ka cancel minutes lan. Depi'w konfime, minutes ale nan kelke seconds. Li enpotan pou'w konfime done moun lan

7- Mwen wè mwen pa gen akse ansanm avek fonksyonalite sa, kisa pou'm fè?
- Ou met kreye yon ticket epi mande aksè nap ka ba'w aksè san pwoblèm

Updated on: 15/01/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!