Articles on: Rewards

Kòman pou'w itilize Gift Card Visa lan

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou ka kreye gift card ouGift Card lan se yon kat kado ke'w ka itilize'l sou ansanm de kote sa
Shein
Facebook Ads
Alibaba
Express
Etc

Ou ka jwenn yon list de kote ke Gift Card an pase sou[ lyen sa ](/ht/article/men-list-kote-visa-gift-card-lan-pase-uu9b2s/)

Pou'w kapab kreye Gift Card, Wap bezwen moute sou app lan epi klike sou kote ki make Gift Card an
Wap jwenn yon kote ki make Create Gift Card
Wap klike sou liUne fwa ke'w klike sou li, wap bezwen mete information moun ke wap voye gift card lan bay lan
First Name
Last Name
Reciever Email
Amount
Quantity

Le'w finn mete ansanm de enfomasyon sa yo
Wap bezwen klike sou kote ki make Create Gift Card
Sistem lan ap mande'w pou'w revize pri an epi konfime sa
Wap revize'l epi klike sou kote ki make Confirm lan

Menm kote an ou ta sipoze jwenn yon email kap livre'w gift card lan
Email lan ta sipoze sanble konsa
Wap klike sou lyen ki gen PIN lan ladan'l lan
Lyen sa ta sipoze mennen'w yon kote pou'w chwazi ki tip de gift card ke'w pran an
Chwazi opsyon Virtual Visa Card an
Epi klike sou kote ki make Select lan
Wap bezwen ranpli ansanm de information sa yo
First Name
Last Name
Country
Address 1
City
State
Zip
Email
Mobile Phone

Ou met kite kote ki make Address 2 an vid, si'w genyen'l ou ka ranpli'l tou
Une fwa ke'w fini, klike sou kote ki make Confirm lan

Wap desann anba net epi wap asepte tèm ak kondisyon yo
Le'w fini klike sou kote ki make Agree an
Si tout bagay mache an byen, ou ta sipoze jwenn enfomasyon kat lan
Wap jwennn ansanm de enfomasyon sa yo pou'w ka komanse itilize kat lan
Kantite kob ki sou li
Nimewo kat lan
Dat expiration an
Nimewo 3 chif lan (CVV)


FAQS:
1- Eske Gift Card lan rechajab?
- Malerezman non, li pa rechajab. Si tout fwa ou bezwen yon kat rechajab, wap pran kat normal lan kote wap ka rechaje'l

2- Mwen gen kat rechajab lan deja, men mwen pa ka itilize'l non, kisa ki fè sa?
- Nou ap fè yon gwo chanjman, wap ka itilize'l trè byento

3- Ki kote mwen ka achte ansanm avek kat Gift Card sa?
- Men yon lis kote ou ka achte ansanm avè l.

4- Eske mwen ka peye Facebook Ads ansanm avek Gift Card lan?
- Yes men fòk se sou kont piblisite Prepeye an ke'w genyen pou'w itilize'l.

5- Eske mwen ka konekte Gift Card Visa an sou PayPal?
- Yes ou kapab konekte'l sou PayPal san pwoblèm.

6- Mwen gen yon rès kòb ki rete sou Gift Card lan, kòman mwen ka itilize'l?
- Ou ka rechaje balans ou sou sistèm lan ansanm ave'l oswa voye'l ba yon moun sou PayPal

7- Mwen gen yon moun USA ke map peye, eske mwen ka peye'l sou Gift Card lan?
- Yes, wap senpleman voye'l ba li epi lap jwenn li

8- Mwen kreye yon gift card, men mwen poko jwenn li, kisa ki fè sa?
- Gift Card lan pran 2 jou avan ke nou voye'l ba ou. Si tout fwa li pran plus ke 2 jou an, nap voye yon email ba ou kap fè'w konnen ke gen yon ti reta nan Gift Card lan.

Updated on: 19/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!