Articles on: Rewards

Serikize kont ou ansanm avèk yon PIN

Nan atik sa mwen pral moutre fason ou kapab sekirize kont ou ansanm avek yon PINPIN lan se yon mezi de sekirite ke nou mete sou sistèm lan nan ide pou nou sekirize kont ou an plus. Nenpòt transactions ke'w pral fè
Sistèm lan gen tandans mande'w PIN lan pou'w mete

Lè'w ap set up PIN lan, fok ou byen sonje ki PIN ke'w te mete paske depi'w mete'l plus ke 3 fwa epi li pa bon, sistèm lan ap tou bloke kont ou an
Wap bezwen kontakte nou pou'n ka debloke'l pou ou

Pou'w kapab kreye yon PIN
Wap bezwen ale nan pati ki make settings ln
Le'w rive la, wap desann li jiskase ou wè sa ki make Enter your one time 6 digit pin
Wap mete PIN ke'w vle an
Answit wap reantre'l ankò
Lè'w fini klike sou kote ki make Create Your PIN lan

Si tout bagay pase
Ou ta sipoze jwenn yon notifications ki di ke ou sot reset PIN lan parèt sou ekran an
Li ta sipoze parèt konsa
Note byen ke ou finn fwa ke'w finn set up li
Ou pa ka chanje'l pou kò'w
Wap bezwen kontakte nou pou nou ka reset li pou ou
Kounye nenpòt transactions ke wap fè sou sistèm lan
Sistèm lan ap mande'w kòd PIN pou'w mete'l

FAQs
1- Mwen wè mwen pa ka mete yon nouvo PIN, kisa ki fè sa?
Depi'w te mete yon ansyen PIN deja, ou pa ka mete yon nouvo. Wap bezwen antre an kontak ansanm avèk nou pou'n ka reset li pou ou epi wap ka mete nouvo an

2- Mwen eseye al kreye yon PIN, men se tankou te deja gen youn deja?
Sa ka rive lè'w tap kreye an, epi sistèm lan te tou kreye youn pou ou, ou met ekri nou nap ka reset li pou ou

3- Mwen ap eseye fè transactions la, men mwen wè ke kont mwen bloke, kisa pou'm fè?
Ou met ekri nou epi nap ka ede'w debloke kont ou pou ou san pwoble1m

Updated on: 21/05/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!