Articles on: Rewards

Rechaje kont PGecom avèk Mon Cash pou'w tou jwenn dola

Si'w genyen yon kont sou platform pgecom lan
Wap bezwen login, men si'w pa gen yon kont tou wap bezwen kreye yon kont
Ou ka kreye yon kont sou lyen sa
👉 https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn pase tout etap yo, wap bezwen ale nan pati ki make Balance
Wap bezwen mete kantite kob ke wap rechaje an dola
Epi sistèm lan ap ba'w konbyen gourdes ke wap bezwen pou'w achte dola an
Le'w fini, klike bouton ki make Pay nowSwiv lan pral mennen'w sistèm MonCash lan pou'w ka finalize tranzaksyon an
Wap bezwen mete nimewo MonCash ou
Epi answit wap antre PIN MonCash
Le'w fini tout etap yo, kob lan ap moute otomatik sou kont PGecom ou

Yayyy felisitasyon
Ou apènn aprann fason ou kapab rechaje balans ou avek Mon Cash


FAQs
1- Eske rechaj MonCash lan otomatik?
Yes nou gen opsyon rechaj pa monCash
MonCash Automatic
MonCash Manuel

Opsyon otomatik lan, fasilite'w jwenn kob lan menm kote an
Men pwosesis manuel lan pran yon ti tan avan ke'w jwenn li

2- Poukisa nou chaje yon frè pou depo otomatik lan?
Frè sa, se MonCash ki chaje'w li
Si tout fwa ou pa vle peye frè an
Ou ka itilize MonCash Manuel lan kote wap rechaje san ke ou pa peye frè

3- A ki taux ke nou bay dola an lè'm rechaje pa MonCash?
Nou itilize taux dola Sogebank lan
Nenpot taux ke'w ta achte dola nan bank lan, se avèk menm taux sa ke wap jwenn li

4- Eske si'm al fè retrè, se menm taux ke mwen te peye an, se li menm ke map jwenn?
Non, le'w ap achte dola an, ou achte avèk yon taux
Epi ou vann li avèk yon to
Se menm jan li ye sou sistèm lan
Ou achte avèk yon to, men si'w vann nou taux an, sistèm lan ap pran'l avèk yon nouvo to
Nou mete'l nan yon fason ki avantaj ou


5- E si'm gen kòb lan an dola nan menm, kisa pou'm fè?
Ou ka depoze'l sou kont Sogebank, Unibank, oswa kont BUH nou an dola
Senpleman antre an kontak ansanm avek nou
Epi nap ka voye enfo yo ba ou

6- Mwen vle depoze plus ke 75000 gourdes men kont MonCash mwen an pa elaji, kisa pou'm fè?
Ekri nou nap ka ede'w fè sa san pwoblèm

7- Mwen tande ke nou fèmen nan week end, eske mwen ka rechaje balans mwen nan Week End?
Yes ou ka rechaje balans ou san pwoblèm nan Week End lan avèk opsyon otomatik lan


8- Mwen rechaje pa opsyon manuel lan, konbyen tan li ka pran avan ke mwen ka jwenn li?
Ou ta sipoze jwenn li nan kelke heure de tan
Men maximum tan an se 1 jou ouvrab
Nap raple'w week end pa ladan'l
Ou ka toujou rechaje nan week end lan men nou pa garanti'w sa nan week end lan

9- Mwen eseye rechaj pa mwayen manuel, men yo di'm ke nou gentan rive nan limit pa mwa an?
Yes mwayen manuel lan gen yon limit pa mwa
Si'n gentan rive nan limit sa, nan ka sa wap bezwen itilize opsyon otomatik lan

Updated on: 30/04/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!