Articles on: Rewards

Kòman pou'w peye Netflix

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab peye Netflix avek kat ouLe fè ke kat lan se yon kat international ke'w genyen
Netflix konn bay pwoblèm si'w ap itilize kat lan pandan ke ou an Haiti

Pa enkyete'w nou pral moutre'w fason ou kapab peye Netflix avek kat lan

Option 1


Premye opsyon ke'w genyen devan'w
Se itilize yon VPN

Chak sit ke'w moute sou internet lan
Yo konnen exacteman nan ki peyi ke'w ye
Ebyen yon VPN se yon fason ou kapab chanje peyi kote'w ye an pandan wap navige sou internet lan
Sa vle di wap ka mete'w USA avek VPN lan

Ou ka enstale youn nan VPN sa yo ki gratis pou itilize VeePN oswa AdGuard VPN

Une fwa ke'w enstale'l
Seleksyon peyi an antanke USA

Pou'w verifye si VPN ou byen mache
Ale sou lyen sa https://whatismyipaddress.com/

Si'w wè'w nan USA
Ebyen VPN ou an byen mache

Men si'w toujou an Haiti oswa nan lot peyi tankou Saint Domingue
Se paske VPN ou an pa byen mache
Ou senpleman bezwen VPN lan pou premye mwa ke wap peye Netflix lan. Apresa ou ka moute sou li san VPN san pwoblem.


Option 2


Si tout fwa ou aktive VPN lan epi li pa vle pase
Pa enkyete'w, ou ka eseye dezyem opsyon sa

Ou met kite VPN ou aktive epi ale sou Amazon
Wap bezwen achte yon Netflix Gift Card

Ou ka ale sou lyen sa wap jwenn youn
Pi piti Gift Card lan se $25 usd. Nou konseye'w fè kalkite konbyen plan Netflix ke wap pran, epi achte kantite Giftcard ke'w vle an. Pa exanp si'w ap peye $19.99 usd. Wap achte'l 2 fwa. Lap vinn ba'w $39.98 usd

Une fwa ke'w finn peye Amazon avek kat lan
Menm kote an Amazon ap voye yon email ba ou

Nan email sa wap jwenn code Gift Card lan
Wap tounen sou Netflix pou'w rantre Code Gift Card lan

Le'w rive nan pati Payment an
Yap ba ou 3 opsyon
Credit/Debit
PayPal
Gift Code

Wap chwazi Gift Card lan
Une fwa ke'w chwazi opsyon Gift Card lan
Wap bezwen mete GiftCard Code ke Amazon te voye ba ou nan email lan
Pou ZipCode lan, ou ka mete 82801
Le'w finn mete'l
Klike sou Redeem Gift Code
Epi wap anfom

Option 3


Si tout fwa youn nan opsyon sa yo pa mache oswa ou pa vle itilize VPN
Ebyen ou ka jwenn yon kont Netflix pataje a ba pri pou'w gade Netflix

Wap senpleman ale sou sit sa
https://www.gamsgo.com/
Epi wap achte yon sit Netflix pataje epi wap ka komanse gade menm kote an
Youn nan avantaj avek sit sa
Wap ka jwenn kont Netflix yo a ba pri epi wap jwenn lot sevis tankou
HBOMax
Tidal
Deezer
YouTube Premium
Disney+
Etc

Pou ba pri

Yayyy ou ka komanse enjoy Netflix avek kat lan!

Updated on: 10/10/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!