Articles on: Rewards

Men fason ou ka kreye kat virtuel ou ki rechajab

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab kreye kat virtual ou ki rechajab

Premye bagay ke wap bezwen fe
Se ale nan pati ki make Virtual Card
Ou ka jwenn li nan menu a gauche lan
Oswa nan dashboard ouUne fwa ke'w rive nan pati virtual card lan
Wap bezwen mete non ke'w vle sou kat lan
Avek nan ki peyi ke'w ye
Si'w mete USA, lap mande'w plis enfomasyon
Men si'w an Haiti
Sistem lan ap tou ba'w yon adress USA ki atache avek kat lanSistem lan ap chaje'w $8 usd pou li kreye kat lan pou ou ki valid pou 3 ans. Si'w pa gen kob sou kont, ou pap ka kreye kat lan

Une fwa ke'w fini
Klike sou bouton ki make Confirm lanSi tout bagay pase byen
Sistem lan ta sipoze tou mennen'w nan pati dashboard lan
Epi wap ka we kat lan aficheMen fason pou'w wè nimewo kat lan

Updated on: 19/08/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!