Articles on: Rewards

Men fason ou ka rele nou dirèk

Nan aktik sa nou pral moutre'w fason ou kapab antre an kontak ansanm avek nou dirèk


Men ansanm de bagay ke wap bezwen
Wap bezwen yon laptop
Ou dwe konekte sou yon koneksyon internet

Si tout fwa ou pa gen ansanm de bagay sa yo, ebyen wap bezwen rele nou direk antanke yon apèl international
Men si'w genyen sa ke mwen di'w yo, wap ka rele nou nan nenpot peyi san ke ou peye pou sa

Si'w USA oswa Canada, wap ka rele nou dirèk san ke ou pa bezwen peye pou li

Men fason pwosesis lan ye
Wap bezwen ale nan kote ki make Contact Us lan
Wap jwenn yon gwo bouton nan koulè vè

Wap bezwen klike sou bouton an
Le'w finn klike sou li, li ka mande'w akse ansanm avek Micro laptop ou an
Wap senpleman apwouve'l epi apel lan ta sipoze pase san pwoblem

Si tout fwa tou ou ta renmen rele nou direk, ou ka itilize nimewo sa direk epi wap jwenn nou +1470-681-0077. A note call center an ouvri de Lundi-Vandredi a 11:00 am - 11:00 pm EST


FAQS

Eske si mwen rele nou sou lapotp lan, map peye pou sa?
- Non ou pap peye menm yon santim. Wap senpleman bezwen yon koneksyon internet ki stab epi wap ka pale ansanm avèk nou

E si mwen pa gen laptop, eske mwen ka rele nou direk?
- Yes, wap senpleman bezwen rele nou sou nimewo sa +1470-681-0077

Sak fè mwen pa ka rele nou dirèk sou Whatsapp pito?
- Malerezman opsyon Whatsapp ke nap itilize an pa gen apèl ladan'l

Si'm pa ka rele nou sou Whatsapp, eske mwen ka ekri nou pa Whatsapp?
- Yes ou ka ekri nou pa Whatsapp sou nimewo sa +1404-999-7045

Eske apèl lan anrejistre lè'm rele nou?
- Yes tout apèl ke nou jwenn sou sistèm lan anrejistre. Sa vle di pa pataje okenn information sansib tankou nimewo kat lan oswa mot de pass. Nou pap janm mande'w pou nimewo kat lan oswa password ou, oswa PIN ou.

Updated on: 20/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!