Articles on: Rewards

Men fason pou'w fè depot de Unibank a PG Rewards

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab fè depot pa Unibank


Avan menm ke mwen moutre'w fason ou ka fè depot pa Unibank sou sistèm lan, li enpòtan pou'w gen akse sa yo
Fok ou gen aksè avek fonksyonalite Unibank lan

Une fwa ke'w konfime ke'w gen akse ansanm avek fonksyonalite Unibank lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Manuel Payment lan

Le'w finn rive ladan'l, wap bezwen ranpli ansanm de information sa yo
Type
Confirmation Code
Amount

Li enpotan pou'w mete reference code ke sistem lan ba'w lan
Confirmation Code se sa ke bank lan ba'w lan.
Si tout fwa ou pa jwenn confirmation code, li enpotan pou'w mete referans code lan nan description depot an

Le'w fini, wap klike sou kote ki make Bank Deposit
Sistem ap ba'w yon rezime epi raple'w ke reference code lan enpotan pou'w mete nan description an
Une fwa ke'w finn revize'l, klike sou kote ki make Confirm lan
Ou ta sipoze jwenn yon konfimasyon ki make ke nou jwenn demand ou an
Li ta sipoze paret konsaFAQS

Eske mwen ka depoze kòb an USD pou nou pou rechaje kat lan pou mwen
- Malerezman nou poko gen option USD, men nap vini ansanm ave'l trè byento

Mwen fè yon depot men mwen poko jwenn li non?
- Li enpòtan pou'w swiv pwosesis depot Unibank lan. Si tout fwa ou te swiv li, ou met pasyante wap jwenn li

Kòman mwen fè konnen konbyen kob ke map jwenn?
- Menm kote ou mete montan an, sistem lan ap tou di'w men kantite kob ke wap jwenn

Updated on: 20/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!