Articles on: Rewards

Men fason pou'w kapab achte Crypto

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab achte Crypto sou platform lanWap bezwe moute sou platform lan
Ou prale nan pati ki make Gift Card lan

Le'w rive nan pati Gift Card lan
Wap klike sou kote ki make Create Gift Card
Wap ranpli ansanm de enfomasyon sa yo
Gift Card Name => Binance
First Name => Non'w
Last Name => Prenon'w
Receiver Email => Moun kap resevwa Crypto an
Amount => Kantite ke wap achte an ($50, $100, $500 usd)

Une fwa ke'w finn mete ansanm de enfomasyon sa yo
Wap bezwen klike sou kote ki make Create Gift Card
Lè'w fini wap jwenn yon email avèk code
Ale nan email ou te mete an
Wap pran code lan epi ou prale sou lyen sa ki se yon code 16 chif
Ou prale sou lyne sa https://www.binance.com/en/gift-card
Epi wap mete Code ke nou voye ba ou an
Si tout bagay pase
Ou tap sipoze wè screenshot sa parèt sou kont ou

FAQs
1- Eske mwen ka achte Crypto an pou yon zanmi'm?
- Yes ou ka fè sa

2- Mwen finn achte Crypto an, men mwen pa jwenn li non
- Li pran 2 jou avan ke nou voye'l ba ou

3- E si mwen gen 2 jou epi mwen pa jwenn li, kisa pou'm fè?
- Ou mèt senpleman kreye yon ticket epi nap ka ede'w

4- Mwen gen Binance US, eske li mache pou Binance US?
- Malerezman Binance pa ofri Gift Card pou Binance US. Sa vle di wap bezwen gen Binance International lan pou'l mache

5- Eske mwen ka achte pou mwens ke $50 usd sou platform lan?
- Yes, nap vini ansanm avek pwosesis sa

Updated on: 18/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!