Articles on: Rewards

Men list kote Gift Card lan pa pase

Nan aktik sa mwen pral ba'w yon list de ki kote ke'w pa ka achte ansanm avek Gift Card lanGoogle Ads
Binance
Kraken
Coinbase


Oswa nenpot platfòm ki ofri subscription

Si'w ta renmen jwenn yon list de kote ke Gift Card lan pase

Ou ka ale sou lyen sa

Men list kote Visa Gift Card lan pase


FAQs
1- Mwen te genyen on gift card deja, men li pa pase sou Facebook, kisa pou'm fè?
- Ou mèt pasyante, aprè migration an nap jere sa pou ou

2- Kilè migration an ap fini?
- Li ka pran kelke jou, konsa tou li ka pran kelke semènn, une fwa ke li fini, nap mete'w okouran

Updated on: 16/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!