Articles on: Rewards

Fason pou'w achte Crypto direk sou sistem lan

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab achte Crypto direk sou sistèm lanPremye bagay ke wap fè
Wap bezwen ale nan kote ki make Crypto sou sistem lan
Lè'w rive la, wap mete ki Coin ke wap achte
Kontan kòb ke wap achte. Minimum montan an se $50 usd
Epi network ke wap itilize an
Epi adrès wallet ou an
Wap konfime wallet ou an anba an
Epi answit wap peze sou bouton ki make Confirm lan
Li enpòtan pou'w konfime adrès wallet lan. Si'l pa kòrèk, malerezman nou pap ka fè anyen pou ou. Pou'w gen aksè avèk Crypto an, fòk ou gen 7 jou depi ke wap itilize PG Rewards. Sinon ou pap gen aksè ansanm avè'l

Une fwa ke'w finn klike sou kote ki make Confirm lan
Sistèm ap moutre'w yon konfimasyon
Konfime ke tout detay anfòm
Epi klike sou bouton Confirm
Answit wap bezwen PG Rewards PIN ou
Sa se PIN ke'w genyen sou platform lan.
Nenpot transaction ke wap fè
Sistèm lan ap mande'w PIN sa
Wap senpleman mete'l epi transaction an ap pase

Si'w mal mete information PIN lan plus ke 3 fwa, sistem lan ap lock kont ou. Wap bezwen yon admin ki pou debloke kont ou an. Li enpotan pou'w pase eseye plus ke 2 fwa sinon kont ou ap lock.
Si tout bagay pase byen
Ou ta sipoze wè yon konfimasyon mesaj anba an ki di'w ke li pase
Wap we'l sanble avek sa
Nou ka pran anviwon 2 a 24 heure de tan avan ke nou konplete transaction an. Week end lan ka pran plus tan. Si tout fwa ou pa jwenn li aprè 24 heure de tan. Ou met kontakte nou.


FAQs
1- Eske mwen ka achte sanm pa gen yon kont crypto?
- Non, fok ou gen yon kont Crypto pou'w achte

2- Ki Crypto ke nou bay?
- Nou bay USDC, Bitcoin, BUSD, USDC, epi plus anko ap vini

3- Eske mwen ka achte Crypto avek Mon Cash/
- Yes, wap ka rechaje balans ou avek Mon Cash, epi ou achte Crypto san pwoblem

4- E si'm fè erè nan adrès lan, kisa pou'm fè?
- Malerezman si'w fè erè nan adrès lan, nou pap ka fè anyen pou ou. Se sak fè nou mande'w pou'w konfime adrès lan

5- Eske'w ka rechaje pou yon $5 usd Crypto?
- Malerezman non, men ou ka achte pou $50 usd Crypto antanke minimum.

Updated on: 22/10/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!