Articles on: Rewards

Fason pou'w rechaje MasterCard lan

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje MasterCard lanPou'w kapab rechaje MasterCard lan
Fok ou gen kob sou balans ou dabò
Gen plizyè fason ou ka mete kòb sou Balance
Mon Cash
PayPal
Zelle
CashApp
Wise
Mercury
Payoneer
Crypto Monè
Sogebank
Unibank
Bank of America
Etc

Une fwa ke'w finn itilize youn nan fason sa yo pou'w rechaje balans ou, wap ka mete kòb lan sou MasterCard
Wap senpleman ale nan Dashboard ou
Wap mete mete kantite kòb ke wap mete
Epi answit wap klike sou kote ki make Add funds
Answit sistem lan pral mande'w pou'w konfime ansanm de enfòmasyon sa yo
Montan
Frè Livrezon an
Frè rechaj lan
Kantite kob lan

Epi une fwa ou finn konfime ansanm de enfòmasyon sa yo
Wap klike sou kote ki make Confirm lan

FAQs

1- Konbyen tan li pran avan ke mwen jwenn fon sa sou MasterCard?
Sa pral depann de kantite tan ke'w te pran nan opsyon livrezon an
Se kantite tan sa ke lap pran
Men ansanm de opsyon ki genyen yo
Standard - 5 jou ouvrab
Regular - 3 jou ouvrab
Express - 2 jou ouvrab
Urgent - 1 jou ouvrab
Note byen ke jou sa yo, se jou ouvrab, sa vle di week end pa ladan'l

2 - Ki maximum kòb ke mwen ka mete sou kat Visa Business lan?
Ou ka mete maximum $5000 usd sou li
Minimum montan ke'w ka mete se $10 usd
Si tout fwa ou bezwen mete plus ke $5000 usd sou kat lan
Nou konseye'w pran kat Visa Business lan

3- Eske nenpot moun ka kreye kat MasterCard lan?
Yes, depi moun lan pase etap verification idantite an
Li kapab kreye kat MasterCard lan

4- Kòman frè yo ye pou depo MasterCard lan?
Ou ka ale sou lyen sa pou'w ka jwenn plus enfo sou ansanm de frè nou yo
https://bit.ly/pg-global-fees

Konsa tou, ou ka itilize ti kalkilatris pou'w kapab wè konbyen kòb ke wap peye antanke frè
👉 https://app.pgecom.com/feecalculator

5- Si mwen voye yon kòb sou MasterCard lan, eske mwen ka fè nou tounen'l ba mwen ankò?
Malerezman depi fon an gentan ale sou MasterCard lan, nou pa ka fè anyen nan ka sa
Ou ka senpleman itilize'l pou'w en ligne ansanm avèl
Nou ankouraje'w senpleman mete fon ke'w prè pou'w itilize'l

6- Eske si mwen gen kob sou MasterCard lan, mwen ka fè retrè sou sistèm?
Malerezman non, si'w bezwen fè retrè de MasterCard lan, wap bezwen itilize yon sistèm tankou Remitly pou'w ka voye kob lan sou Mon Cash oswa voye'l nan Western Union

7- Mwen bliye addrès ke mwen te mete sou MasterCard lan, kisa nou ka fè pou mwen?
Wap jwenn adrès ki sou kat lan afiche nan Dashboard ou, anba enfòmasyon kat lan

8- Mwen mete yon kob sou MasterCard, mwen poko jwenn li, kisa pou'm fè?
Nap raple'w li depann de opsyon livrezon ke'w te pran an
Si tout fwa ou ta remake gen reta
Ou ka ekri nou, epi nap ka ede'w

9- Mwen te mete yon nimewo telf sou MasterCard lan, mwen ta renmen chanje'l, kisa pou'm fè?
Malerezman nimewo telf ki sou MasterCard lan pa ka chanje
Si'w pèdi nimewo an, nou konseye'w al rekipirel
Si'w pa ka rekipire'l, nan ka sa, wap bezwen kreye yon nouvo kat MasterCard

10- Pou konbyen tan ke MasterCard lan la?
MasterCard lan gen yon dire 3 ans sou li
Sa vle di wap ka itilize kat lan jiskaske 3 ans an rive


11- Ki kote ke mwen ka achte ansanm avek kat MasterCard lan?
Ansanm avek kat MasterCard ou ka achte sou ansanm de kote sa yo
✅ Shein
✅ Amazon
✅ Temu
✅ AliExpress
✅ Alibaba
✅ PayPal
✅ Etc
Ou ka jwenn yon list de kote sou lyen sa sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-mastercard-list-transactions

12- Eske pa gen mwayen ke mwen ka jwenn opsyon pou'm peye mwens frè?
Yes, wap bezwen youn nan kat sa yo
Visa Prepeye
Visa Business

Wap ka rechaje kat sa yo pi ba pri.

Updated on: 11/04/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!