Articles on: Rewards

Resevwa CashApp sou kont ou

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason fanmi'w oswa zanmi'w ka depoze kòb pou ou CashApp avèk fonksyonalite Payme anFonksyonalite Payme an se yon fonksyonalite ki bati pou fasilite zanmi'w, fanmi'w depoze kob pou ou sou kont ou san ke yo pa bezwen sou sistèm lan

Pou'w kapab itilize'l
Wap bezwen konfigire'l
Wap bezwen ale nan pati ki make Settings lan
Wap desann anba epi wap wè kote ki make Payme Settings
Wap ranpli ansanm de information sa yo
Username
Name
Profile Image
Company Name
Facebook Username
Instragm Username
Set a default Amount
Twitter Username

Lè'w finn konfigire'l
Wap bezwen ale nan pati ki make Dashboard lan
Wap desann li anba nèt
Epi wap jwenn yon kote ki make Payme
Wap bezwen klike sou ti icons lan pou'w kapab kopye lyen an
Une fwa ke'w kopye lyen an
Wap bezwen voye lyen an bay fanmi'w oswa zanmi'w epi yap chwazi pa ki mwayen ke yo vle depoze kob lan pou ou

Men tout opsyon ke yo genyen pou yo depoze kob lan pou ou sou kont ou
CashApp
MonCash
PayPal
Zelle
Binance
Etc

FAQs
1- Konbyen tan li pran avan ke mwen jwenn kòb lan?
Sa pral depann si moun lan byen mete done lè yap fè depo an, sinon se menm kote ke nou jwenn reçus an, nou tou mete'l

2- Eske yon moun ka voye kòb ba mwen ansanm avèk CashApp avèk fonksyonalite sa?
Yes fanmi'w oswa zanmi'w ka depoze kòb pou ou ansanm avèk fonksyonalite sa

3- Eske fanmi'm ka voye Zelle pou mwen tou?
Yes yo ka depoze kòb pa Zelle pou ou

4- Eske si yon moun depoze kòb lan pa Zelle, oswa CashApp, mwen ka retirel pa MonCash?
Yes wap ka fè sa wi. Ou ka menm pran opsyon Express lan kote ou jwenn li menm jou an

5- Eske nou touche lè yon mounn depoze kòb pa Zelle pou mwen?
Non, ou pa peye frè si'w kòb pa Zelle, Binance. Men si yap depoze kòb pa CashApp, PayPal, wap senpleman peye frè PayPal lan

6- Eske si'm gen yon moun kap peye'm pa Crypto Monè, yo ka fè sa tou?
Yes, ou pa menm bezwen konn anyen nan Crypto Monè, wap ka resevwa payment an

Updated on: 21/05/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!