Articles on: Rewards

Ajoute fon sou kat Visa Business lan

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou ka ajoute fon sou kat Visa Business lanPou'w kapab ajoute fon sou kat Visa Business lan
Wap bezwen ale sou nan Dashboard ou
Wap jwenn kat lan parèt nan dashboard ou
Mete kantite kob ke ou bezwen depoze sou kat Visa Business lan
Chwazi kilè ou ta renmen kòb lan disponib sou kat lan
Ou ka chwazi youn nan opsyon sa
Standard - 2 jou ouvrab
Regular - 24 heure de tan
Express - 2 heure de tan
Urgent - 15 minutes
Epi klike sou kote ki make Add Funds lan


Sistèm lan pral mande'w pou'w revize epi konfime tranzaksyon an
Verifye ke tout bagay kòrèk epi revize frè an
Epi klike sou kote ki make Confirm lan

Si tout bagay pase byen
Ou ta sipoze jwenn yon notification ki di'w ke tout bagay Ok
Depi lè ou te chwazi an rive, wap jwenn fon an moute sou kont ou


Updated on: 29/09/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!