Articles on: Rewards

Kòman pou'w jwenn kat fizik lan

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab plase kòmande kat fizik ou anSi'w poko gen yon kont sou sistem lan
Ou kapab kreye youn sou lyen sa

Une fwa ke'w finn gen yon kont sou sistèm lan
Wap bezwen moute sou li
Ou pral navige kote ki make Physical Visa Card lan

Lè'w klike sou li
Wap jwenn yon bouton ki make Purchase Your Physical Visa Card
Lè'w fini
Wap bezwen antre ansanm de information sa
First Name
Last Name
Street Address
City
Country
State
ZipCode

Une fwa ke'w fini
Wap peze sou bouton ki make Purchase Physical Visa Card an

Lè'w rive nan pati sa
Sistèm lan ap mande'w pou'w konfime montan ke'w pral kreye an ki se $30 usd
Answit wap ka konfime kantite tan ke nap pran pou'n voye'l pou ou
Lè'w fini, wap klike sou bouton ki make Purchase Physical Visa Card

Answit sistèm lan pral mande'w pou yon PIN 6 chix ke'w te set up nan pati settings lan
Le'w finn antre PIN lan
Wap klike sou bouton ki make Enter PIN lan
Si tout bagay pase byen
Sistèm lan ta sipoze voye yon screenshot de konfimasyon ba ou ki di'w ke ou kreye kat lan avèk siksè
Li ta sipoze parèt nan list de order kat Fizik lan ke'w kòmande yoFAQs
1- Eske nou voye kat lan ann Saint Domingue kounye an?
Malerezman pa rapò ansanm avèk sitiyasyon antre Haiti e Republic Dominicain an, nou pa voye kat Saint Domingue ankò
Si'w gen yon moun USA oswa si'w abitye resevwa koli nan USA, nou ka voye'l nan adrès USA epi ou responsab pou'w fè'l antre an Haiti

2- Mwen te kòmande kat fizik lan, mwen poko jwenn li, kisa pou'm fè?
Ou mèt pasyante, wap jwenn li nan mitan mwa Octobre yo

3- Ki kote ke nou voye kat fizik yo?
Men list kote ke nou voye kat fizik yo
USA
Haiti (Port au prince, Cap Haitien, Jacmel)
Canada

4- E sim Gonaives oswa Jeremie, kòman map fè pran kat fizik lan?
Ou kapab fè yon moun pase pran'l pou ou nan Port au prince
Oswa ou ka itilize youn nan konpayi Shipping sa yo ki ka resevwa koli pou ou nan USA pou yo potel an Haiti nan zone ke'w ye an
WELJ
IBC Shipping
Shippex

Shippex gen ti reta dènye jou sa yo. Nou ankouraje'w itilize WELJ shipping ki ofri livraison Port au prince, Cap Haitien


5- Konbyen kòb kat fizik lan?
Kat fizik lan koute $30 usd kounye an
Si'w pa gentan pran'l avan 15 Octobre, pri an ap moute a $60 usd pou'w kapab pran'l


6- Eske mwen ka retire kòb nan ATM ansanm avèk kat fizik lan?
Non, men wap ka itilize retire kòb nan market ansanm avèk
Wap senpleman pase nan nenpot Market an Haiti, epi wap mande retire kob sou li pou ou
Pa bliye fòk ou achte yon bagay nan market lan avan pou'w kapab fè sa


7- Eske mwen ka achte Crypto ansanm avèk kat fizik lan?
Non, ou pa ka achte Crypto ansanm avèk kat fizik lan
Men lis kote ke'w ka itilize kat ou an
Amazon
Ebay
Shein
Alibaba
Paypal
Etc
Ou ka ale sou lyen sa pou'w ka jwenn yon full list de kote ke'w ka itilize kat ou an8- Eske nou ka pote kat lan pou mwen?
Yes, nou ka pote'l pou ou
Gen yon frè $2 usd pou'n pote'l pou ou nan kote sa yo
Carrefour Aeoroport
Delmas 52 ( A cote de l’epidoriere)
Geral Bataille ( Commisariat Geral)
Delmas 33 ( TNH)
Delmas 30 ( Xeos Imprimerie )
Delmas 52 ( A cote de l’epidor)


Oswa ou ka pase pran'l kafou Ayewopò gratis si'w te gentan

Updated on: 07/11/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!