Articles on: Rewards

Kòman pou'w jwenn kat fizik lan

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab plase kòmand kat fizik ou

Premye bagay wap fe
Se ale nan pati ki make Dashboard lan
Une fwa ke'w rive la
Wap bezwen desann anba nèt
Jiskaske ou rive kote ki make Order your Physical Card

Wap klike sou bouton ki make HereWap mete non ke'w vle ki paret sou kat lan
Epi wap klike sou bouton ki make Order PhysicalUne fwa ke'w finn fè sa
Wap revize frè an
Epi wap klike sou confirmNou senpleman voye kat lan nan USA

Updated on: 25/08/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!