Articles on: Rewards

Men fason ou kapab retire kòb sou kat Visa Business lan

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab retire kòb sou kat Visa Business lanWap bezwen moute sou kont ou sou platfom PGecom lan
Epi ou prale nan pati ki make Dashboard lan
Le'w rive, wap mete kantite kob ke'w vle retire sou kat lan
Chwazi kilè ou vle ke li dispo sou kont ou
Epi klike sou bouton ki make Withdraw Funds lan
Lap disponib sou kont PGecom ou an
Une fwa ke li sou kont PGecom ou an
Ou ka voye'l nenpot nan kote sa yo
MonCash
Sogebank
Payoneer
Mercury
Binance
Wise
BNC
Unibank
Etc


Men yon ansanm yon ansanm de kesyon ke'w ka ap poze tèt ou

FAQs
1- Eske gen yon frè pou retire kob lan sou kat Visa Business lan?
Yes, gen yon frè $0.50 usd pou'n retire kob lan sou kat lan

2- Mesye nou anraje, poukisa nou chaje $0.50 usd pou'n retire kob sou kat lan?
Malerezman retire kob sou kat Visa Business an se yon pwosesis manuel ke li
Chak demand ki vinn jwenn nou epi itilizatè an pa gen kob lan vre sou kat lan
Li mete nou an reta nan sèvis nou yo
Nou te ka itilize tan sa pou'n te kapab yon lot moun byen rapid
Alò se sak fè nou chaje $0.50 usd

3- Eske mwen ka retire kob sou kat MasterCard lan?
Malerezman non, sèl mwayen ou ka retire kob lan sou kat MasterCard lan
Se itilize'l sou yon platfòm transfè (Remitly, Western Union, Caribe Express, etc)
Oswa achte en ligne ansanm ave'l

4- Konbyen tan li pran pou'm jwenn kob lan sou kont pgecom mwen an?
Tout demand pou retire kob sou kat lan fet nan mwens ke 2 heure de tan (de 8:00 am - 12:00 am EST)

5- Eske mwen pral peye yon lòt frè pou'm voye'l sou MonCash?
Voye kob sou monCash lan pa gen frè ladan'l
Ou ka voye kantite ke'w vle sou kont monCash ou

6- Konbyen kob mwen ka retire sou kob Visa Business lan?
Ou ka retire kantite ke'w vle sou li

7- Eske mwen ka tounen voye'l sou kat lan ankò?
Yes ou ka tounen voye'l sou kat lan ankò san pwoblem

Updated on: 09/11/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!