Articles on: Rewards

Depoze Kòb sou kont Wise ou

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab depoze kòb sou kont Wise ou ansanm avèk platform PGecom lanPou'w kapab depoze kòb lan sou Wise
Wap bezwen genyen yon kont sou platfòm PGecom lan

Si'w poko genyen yon kont sou PGecom
Ou ka ale sou lyen sa epi wap kapab kreye yon kont https://app.pgecom.com/signup

Lè'w finn genyen kont lan sou PGecom
Wap bezwen rechaje balans ou
Ou kapab rechaje balans ou pa youn nan mwayen sa yo
Mon Cash
Sogebank (usd | HTG)
PayPal
CashApp
Zelle
Wise
Crypto
Binance
Etc
Une fwa ke'w finn rechaje balans ou
Wap bezwen ale nan pati ki make Withdraw an
Wap klike sou opsyon Bank lan

Lè'w rive nan pati sa
Wap ka chwazi kiyès nan bank yo ke wap voye kòb sou li an
Ou ka chwazi nenpòt nan bank sa yo ki nan list lan
Payoneer
Mercury
Bank of America
Wise
Sogebank
Unibank
BUH
Capital Bank
BNC

Une fwa ke'w finn chwazi kiyes nan bank yo ke wap fè depo an
Sistem lan pral mande'w antre yon ansanm de information
Account Name
Account Number
Routing Number
Amount
Account Type
Delivery Option

Lè'w finn mete opsyon yo
Wap klike sou bouton ki make Withdraw to Wise lan
Answit sistem lan pral mande'w enfomasyon address ki atache sou bank lan
Street address
Apt, Suite, Bldg
City
Country
Zip Code

Une fwa ke'w finn mete yo
Wap klike sou kote ki di Withdraw to Wise lan

Sistem lan pral mennen'w nan pati rezime an
Sa vle di wap bezwen konfime ke tout bagay anfòm
Avan ke ou plase kòmand lan
Verifye ke tout done yo correct

Lè'w fini, klike sou kote ki make Withdraw to Wise
Pou'w kapab finalize transactions an
Sistèm lan pral mande'w pou'w antre PIN ou
Wap senpleman PIN PGecom ou an
Epi transactions an ap finalize
FAQs
1- Eske si'm voye yon kob sou kont Wise mwen, eske li imedya?
Malerezman non, sa pral depann nan kiyès opsyon de livraison ke'w pran yo, se sa ki pral fè kòb lan dispo nan lè sa
Standard - 2 jou
Regular - 1 jou
Express - 2 heure de tan

Nap raple'w ke opsyon sa yo pa kontwole Week End ladan'l paske tout bank femen nan week end

2- Konbyen kòb pou'm voye yon kòb sou Wise?
Frè pou'w voye kòb lan sou Wise se $30 usd ke li ye.

3- Poukisa frè an chè konsa?
Si'w ap voye yon kòb de Sogebank a Wise, se anviwon $50 a $65 usd ke'w peye
Paske gen yon frè Wires ke'w sipoze peye

4- Eske si'm gen kòb lan sou MonCash, mwen ka voye'l sou Wise tou?
Yes, wap senpleman bezwen rechaje balans ou ansanm avèk MonCash
Epi answit wap voye'l sou Wise

5- Eske si'm gen kòb sou PayPal, mwen ka voye'l sou Wise tou?
Yes wap senpleman rechaje balans ou ansanm avèk Paypal epi answit wap voye'l sou Wise

6- E si'm gen kob lan an gourdes oswa dola nan Sogebank, eske mwen ka voye'l sou Wise?
Yes, wap bezwen rechaje balans ou ansanm avek opsyon Sogebank lan
Epi answit wap voye'l sou Wise
Depo pa Sogebank lan ap koute'w $3.50 usd
Epi transfè sou kont Wise lan ap koute'w $30 usd
Sa vle di wap peye yon total de $33.50 usd pou'w fè sa

7- Eske gen yon minimum oswa maximum ke mwen ka voye
Mimum kòb ke'w ka voye an se $10 usd epi maximum kòb ke'w ka voye an se $50000

Updated on: 18/08/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!