Articles on: Rewards

Fason pou'w depo dola sou kont Sogebank ou avèk MonCash

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab depoze dola sou kont Sogebank ou a travè MonCashPou'w kapab fè sa, wap bezwen yon kont sou platform pgecom lan
Ou ka kreye yon kont sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn kreye yon kont
Premye pati ke wap bezwen fè se rechaje balans ou avèk MonCash
Wap bezwen ale nan pati ki make Wallet
Chwazi opsyon MonCash lan epi mete kantite kob ke wap peye an
Epi klike sou bouton ki make Pay Now an
Lè'w finn rechaje balans ou ansanm avèk MonCash epi kòb lan dispo sou kont ou
Wap bezwen ale nan pati ki make Withdraw
Wap klike sou bouton ki make Sogebank lan
Sistem lan ap mande'w yon ansanm de enfomasyon ke wap bezwen mete
Account Name => non ki sou kont Sogebank lan
Account Number => Nimewo kont sogebank lan
Amount => kanite kob ke wap voye sou kont Sogebank lan
Currency => ki deviz wap voye dola oswa gourdes
* Account Type => ki tip kont lan epargnes oswa kouran
Delivery Option => kilè ou vle kob lan dispo sou kont Sogebank lan

Une fwa ke'w finn ranpli tout done sa yo
Wap bezwen klike sou bouton ki make Withdraw to Sogebank lan

Sistèm lan ap ba'w yon rezime de konbyen kob ke wap jwenn sou kont Sogebank ou an
Epi answit konbyen frè ke lap chaje'w
Une fwa ke'w finn revize yo
Wap klike sou bouton ki make Withdraw to Sogebank lan
Answit pou'w ka finalize transactions an
Wap bezwen antre PIN ke'w genyen sou platfòm PGecom lan
Une fwa ke'w finn antre'l
Wap klike sou kote ki make Withdraw to Sogebank lan
Si tout bagay pase byen
Ou ta sipoze jwenn yon konfimasyon ki konfime ke tranzaksyon an fèt
Epi wap jwenn kòmand lan nan list order ke'w fè sou sistèm lan

FAQs
1- Konbyen tan avan ke mwen jwenn kòb lan sou kont Sogebank mwen?
Sa pral depann de opsyon livraison ke'w pran an. Men detay yo anba an
Standard - 2 jou
Regular - 1 jou
Express - 2 heure de tan
Tout sa yo senpleman mache nan jou business. Sa vle di week end pa ladan'l

2- Eske gen yon minimum kòb ke'w ka dwe voye?
Minimum ke'w ka voye an se $10 usd

3- Ki kote map jwenn nimewo kont lan?
Wap bezwen moute sou Sogebanking oswa pase nan nenpòt sikisal Sogebank, wap jwenn nimewo kont lan
Ou ta sipoze genyen'l depi lè ou tap kreye kont Sogebank ou an

4- Ki maximum kòb ke mwen ka voye pa Sogebank?
Ou ka voye jiska $10000 usd ale pa Sogebank

5- Mwen gen yon kont Sogebank an dola, eske nou voye dola tou?
Yes nou depoze ni gourdes ni dola sou kont Sogebank lan
Senpleman chwazi currency an lè'w ap fè demand lan

6- Mwen fè erè nan nimewo kont lan, kisa pou'm fè?
Nou konseye'w antre an kontak ansanm avek nou le plus tot ke posib
Depi demand gentan voye bay Sogebank, pa gen anyen ke nou ka fè pou ou
Se sak fè li enpòtan pou'w verifye nimewo kont avan ke ou voye demand lan

7- Eske retrè Bank lan otomatik?
Non, men ou ka pran opsyon Express kote ou ka jwenn li nan mwens ke 2 heure de tan

Updated on: 09/08/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!