Articles on: Rewards

Men fason pou'w depoze kob sou PGecom pa natCash

Nan atik sa nou pral fason pou'w depoze kob sou PGecom pa NatCashSi'w poko genyen yon kont sou sistèm lan
Nou konseye'w ale sou lyen sa epi kreye yon kont sou PGecom lan
👉 https://app.pgecom.com/signup

Le'w finn kreye kont lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Wallet lan
Une fwa ke'w rive nan pati sa
Wap bezwen chwazi opsyon NatCash lan
Answit mete kantite kob ke wap depoze pa NatCash lan
Epi klike sou kote ki make Pay Now

Li enpòtan pou'w voye kantite kòb ke sistèm lan di'w lan kap ekivalan a usd ke wap jwenn sou kont ou an
Wap kote pou'w soumèt ansanm de enfòmasyon yo
Mete ansanm de enfomasyon yo
Sender - moun ki voye kob lan
Kantite kob an usd - kantite kob ke'w voye
Transaction id - nimewo konfimasyon ke NatCash ba ou an

Epi klike sou bouton ki make Submit lan

FAQs
1- Konbyen tan ke li pran pou'm jwenn fon an sou PGecom?
Depi'w swiv etap sa yo, li ta sipoze fèt byen rapid
Men tout depo manuel yo ka pran maximum 24 heure de tan avan ke li process


2- Konbyen kob ke mwen ka voye?
Ou ka voye kantite ke NatCash kite'w voye

3- Eske mwen ka mete kob pa NatCash pou'm voye'l sou MonCash?
Yes ou ka fè sa wi, wap senpleman nan opsyon ki make Withdraw an epi wap retire'l pa monCash

4- Eske mwen ka achte en ligne ansanm ave'l tou?
Yes wap ka achte ansanm ave'l en ligne san pwoblèm

Updated on: 11/07/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!