Articles on: Rewards

Fason pou'w rechaje ansanm avèk NatCash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje balans ou ansanm avek NatCashWap bezwen login sou app lan epi ale nan pati ki make manuel payment lan
Le'w rive la, se la wap jwenn tout enfo ke wap bezwen pou'w kapab fè depot an sou NatCash
Wap jwenn ansanm information sa yo
Non
Nimewo NatCash lan
QR Code

Wap bezwen ansanm de information sa yo lè wap fè depot an
Lè'w finn fè depot an
Wap bezwen tounen nan pati manuel payment lan
Wap mete kantite kob ke'w mete an nan pati ki make amount lan

Epi wap chwazi tip de tranzaksyon an ki se NatCash

Li enpòtan lè wap fè depot an, pou'w mete referans code lan nan description an.
A note NatCash pa dakò ou mete "-", ou met retire tirè yo

Lè'w finn mete info yo
Klike sou kote ki make NatCash Deposit
Wap ka wè kantite gourdes ke'w dwe depoze pou'w jwenn kantite dola sou kat ou. Li enpòtan ke'w fè depo NatCash lan avan ke'w ranpli fòm lan sinon aksè NatCash ou an ka dezaktive sou sistèm lan.


Sistem lan ap mande'w pou'w konfime
Wap klike sou bouton ki make Confirm lanUne fwa ke'w finn klike sou kote ki make confirm lan
Sistem lan ta sipoze moutre'w yon notification
Ki konfime ke tout bagay pase byen


FAQs

Eske fòk mwen voye kòb lan avan epi aprè mwen swiv pwosesis sa?
- Yes, li enpòtan pou'w fè depot NatCash sou information ke'w jwenn lan avan, epi answit ou ranpli fòm lan

Konbyen nou chaje pou depo pa NatCash yo?
- Nou chaje taux visa an plus + 5% frè.

Poukisa taux nou an wo konsa?
- Malerezman nou pa gen aksè ansanm avèk taux visa an.

Updated on: 29/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!