Articles on: Rewards

Fason ou kapab fè yon transfè ba yon moun

Nan aktik sa, mwen pral moutre'w kòman ou kapab fè yon transfè ba yon moun ki sou platfòm PG Rewards lan


Premye etap ke wap fe
Se ale nan pati ki make "Transfer" anUne fwa ke'w rive nan pati transfer an
Wap kapab mete ansanm de done sa yo
Email moun ke wap voye an
Montan ke wap voye ba moun lan
Le moman ke'w finn mete montan an avek email moun
Sistem lan pral mande'w pou'w konfime transaction
Wap senpleman klike sou kote ki make Confirm lan pou'w kapab konfime tranzaksyon
Verifye montan ansanm avek tout bagay net
Paske depi'w klike sou Confirm lan transaction an prale jwenn moun lan
Li enpotan pou'w konfime tranzaction an paske ou pa ka retounen an montan anko
Le moman ke'w konfime tranzaction an
Ou menm avek moun ke wap voye transaction an ba li ap jwenn yon email de konfimasyon
Men koman email lan ka paretSi tout bagay pase an byen
Sistem lan ap tou update balans ou
Si'w ap remake nan komans an
Ou te genyen $8,064.00
Kounye an nou genyen $7,862.18
Sa vle di ke transaction an ale jwenn moun lanYayyy felisitasyon paske ou arive fè transfè an


Men kek lot resous ke'w ka aprann plis
Kreye yon kat virtuel
Men lis kote ke'w ka itilize kat lan
Men ansanm de limit ki genyen sou kat lan

Updated on: 26/07/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!