Articles on: Rewards

Fason pou'w Reset PIN ou

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab reset PIN ou

Pou'w kapab reset PIN ou
Wap bezwe ale nan pati settings sou app pgecom lan
Wap klike sou pati ki make PIN lan
Epi answit wap klike sou bouton ki make Reset PIN lanUne fwa ke'w klike bouton sa
Wap jwenn yon email kap ba'w yon bouton pou'w peze pou'w kapab reset PIN ou
Wap klike sou bouton ki make Reset PIN lanSistèm lan ap mennen'w kote pou'w kapab mete nouvo PIN lan
Wap senpleman antre nouvo PIN lan
Epi klike sou kote ki make Create PIN lan

FAQs
1- Eske mwen ka reset PIN lan pou kòm?
Yes ou ka reset PIN lan pou kò'w e nenpòt lè

2- E si kont mwen locked, eske mwen ka debloke'l pou kòm?
Non, wap bezwen kontakte yon sèvis a la kliyantèl lan epi yap ka ede'w debloke kont lan

3- Mwen eseye logged in, mwen jwenn yon 401, kisa ki fè sa?
Nan ide pou'n pwoteje kont ou an, si sistèm lan detekte ke'w gentan logged in sou yon kont deja
Li pap kite'w logged sou yon dezyem kont

Li enpòtan pou'w pa gen 2 kont oswa kite yon moun logged in sou aparèy ou an

4- Mwen wè kont mwen limite, mwen pa ka fè retrè oswa achte kat kado, kisa ki koz sa?
Si sistèm lan detekte aktivite inabtyèl sou kont ou an
Alò sistèm lan ka limite kont ou an
Nan ka sa, nou konseye'w ekri sèvis a la kliyantèl lan, pou'n ka jere sa pou ou

5- Lè'm klike sou bouton nan email mwen an, li pa mache non, kisa ki fè sa?
Nan ka sa, nou konseye'w kopye lyen ke'w jwenn nan email ou
Epi lage'l nan navigateur an

Updated on: 10/07/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!