Articles on: Rewards

Men fason pou'w pase KYC sou sistem lan

Men fason pou'w verifye idantite'w sou sistèm PGecom lanVerifikasyon Idantite an se yon mezi de pwoteksyon ki la pou pwoteje sistèm lan
Avan nan atik sa si'w wè nou mansyone KYC, ebyen se menm pwosesis verificasyon idantite an ke nap pale

KYC an vle di Know Your Customer ki se yon pwosesis ki obligatwa ke'n dwe genyen sou sistèm lan

Si'w poko gen yon kont, ou ka ale sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup pou'w kreye yon kont

Une fwa ke'w finn kreye kont lan
Wap bezwen konplete youn nan transactions sa yo pou'w ka pase KYC
Kreye yon kat Vityèl
Achte yon kat Kado
Achte Kat fizik
Wire Transfè pa Bank (Sogebank, Wise, Mercury, Unibank, BUH, etc)

Une fwa ke'w fè youn nan tranzaksyon sa yo
Sistèm lan ap mande'w pou'w pase KYC avan ke yo konplete'l transaction

Konsa si'w bezwen fè youn nan transaction sa yo
Wap bezwen pase KYC
Voye kòb bay yon lòt moun sou sistèm
Voye minit intènasyonal
Retire kòb pa MonCash

Kounye an ou konnen ki tip de transactions ki mande KYC an
Men kijan pou'm pase'l menm?

Ebyen mwen pral esplike'w

Une fwa ke'w finn fè transactions an
Wap jwenn sistèm lan mande'w sa nan Dashboard ou
Klike sou bouton ki make Verify Your Identity Now
Oswa si'w ap eseye fonksyonalite mande fòk ou pase
Ou kapab jwenn yon ekri konsa kap mande'w pou'w pase KYC an

Une fwa ke'w finn pase KYC an
Wap ka itilize tout fonksyonalite san pwoblèm


FAQs
1- Ki pyès mwen ka itilize pou'm pase KYC an
Ou ka itilize nenpòt pyès ki valid
Pa example
Kat electoral
Passport
Lisans de kondwi

Nenpòt nan pyès sa yo valid

2- E si'm pa gen 18 ane, kisa mwen ka fè?
Malerezman si'w pa gen 18 ane, ou pap ka itilize sistèm lan

3- Pyès mwen pèdi, kisa nou ka fè pou mwen?
Fòk ou gen pyès pou'w ka itilize sistèm lan. Lè'w finalize pyès ou yo, wa fè nou konnen epi nap ka jere sa pou ou

4- Eske mwen ka itilize yon pyès yon moun?
Non, ou sipoze itilize pyès ou pou'w kapab itilize sistèm lan

5- Konbyen tan li pran pou'm konnen si pyès mwen an valide?
Ou ta sipoze jwenn yon email ki konfime ke pyès ou an valide
Si tout fwa ou pa jwenn li, ou mèt tann 24 heure de tan wap anfòm

Si aprè 24 heure de tan ou pa anfòm, ou mèt ekri nou epi nap ka ede'w finalize pwosesis yo

Updated on: 18/08/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!