Articles on: Rewards

Men fason pou'w pase KYC sou sistem lan

Pou'w kapab verifye idantite'w
Wap bezwen ale nan pati ki make Verify your idantityMen kek ansanm de ke'w ka eseye pou'w pase KYC an
Dezaktive flash oswa limyè ki nan kamera telf ou an
Byen pran foto an pyès lan epi foto vizaj ou
Itilize Passport'w, Lisans, oswa kat idantite'w (Si'w an Haiti, itilize nouvo kat lan)
Fè foto vizaj ou oswa selfie an pandan gen bon jan ekleraj
Fòk aparèy ou an gen kamera
Verifye ke'w browser'w lan update

NB: Si'w sou yon telf motorola, nou konseye'w itilize yon lot aparèy pou'w pase KYC an

Updated on: 11/08/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!