Articles on: Rewards

Pwoblèm Teknik

Men kèk ansanm de bagay ke'w ka fè si tout fwa ou gen yon pwoblèm teknik sou sistèm lan

1- Mwen wè yon paj blanch lè'm ale sou sistèm lan, kisa ki fè sa?
Le plus souvan se paske telf ou oswa browser ou pa update. Verifye ke browser update pou'w kapab itilize sevis lan.

2- Mwen eseye verifye idantite'm, men sa pa mache, kisa pou'm fè?
- Fèmen limyè flash sou telf ou
- Verifye ke'w kote ou ye an gen ekleraj
- Si'w sou yon telf Motoral, nou konseye'w itilize yon lòt aparèy
- Pran tout foto pyès ke wap itilize an
- Ou ka aprann plis sou lyen sa

3- User doesn't exist?
Sa vle di itilizatè sa pa existe sou sistèm lan. Ale sou lyen sa https://www.pgecom.com/signup pou'w kreye yon kont. Oswa eseye ekri email user an miniskil


4- Mwen bliye mot de password?
Ou ka ale sou lyen sa epi reset password ou https://www.pgecom.com/forgotpassword

5- Mwen al sit lan, mwen wè yon paj blan? Kisa pou'm fè?
- Swiv ansanm de pwosesis sa yo

Windows
CTRL + SHIFT + R

Mac
COMMAND + SHIFT + R

Oswa ou ka ale sou lyen sa
👉 https://topup.pgecom.com/signin

*6- Map eseye fè yon transaction mwen wè JTW Expired, kisa pou'm fè?
- Senpleman logout epi login ankò wap anfòm

Updated on: 27/10/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!