Articles on: Rewards

Rechaje Balans avèk Mon Cash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje ansanm avèk Mon CashWap bezwen ale nan dashboard lan
Epi wap bezwen klike sou kote ki make Recharge with Mon CashLe'w rive nan pati sa
Wap senpleman chwazi option Mon Cash lan
Epi wap mete kantite dola ke'w vle resevwa an
Epi klike sou Pay NowUne fwa ke'w finn klike la
Sistèm lan ap tou fè kalkil konbyen taux du jou Visa an
Epi answit frè rechaj lan pou'l ba'w kantite montan an ap ye an gourdes
Wap senpleman klike sou Agree si'w vle kontinye avek rechaj lanLe'w finn asepte avek rechaj lan
Lap mennne'w nan interface Mon Cash lan
Kote wap mete nimewo telf ou avèk PIN mon cash ou
Epi answit Mon Cash ap voye yon OTP (Code verification)
Pou'w kapab konplete transaction anSi tout bagay pase an byen
Ou ta sipoze wè montan an sou balans ou san pwoblèm

Yayyy felisitasyon
Ou apenn aprann fason ou kapab rechaje balans ou avek Mon Cash

Updated on: 11/10/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!