Articles on: Rewards

Rechaje Balans avèk Mon Cash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje ansanm avèk Mon CashWap bezwen ale nan dashboard lan
Epi wap bezwen klike sou kote ki make Recharge with Mon Cash

Lè'w rive nan pati sa
Wap senpleman chwazi option Mon Cash lan
Epi wap mete kantite dola ke'w vle resevwa an
Epi klike sou Pay Now
Une fwa ke'w finn klike la
Sistèm lan ap tou fè kalkil konbyen taux du jou Visa an ye
Epi answit frè rechaj lan pou'l ba'w kantite montan an ap ye an gourdes
Wap senpleman klike sou Agree si'w vle kontinye avèk rechaj lanLè'w finn asepte avek rechaj lan
Lap mennne'w nan interface Mon Cash lan
Kote wap mete nimewo telf ou avèk PIN mon cash ou
Epi answit Mon Cash ap voye yon OTP (Code verification)
Pou'w kapab konplete transaction an
Si tout bagay pase an byen
Ou ta sipoze wè montan an sou balans ou san pwoblèm

Yayyy felisitasyon
Ou apènn aprann fason ou kapab rechaje balans ou avek Mon Cash


FAQs
1- Eske rechaj MonCash lan otomatik?
Yes tout rechaj ansanm avèk MonCash otomatik. Si tout fwa ou pa jwenn li, ou mèt ekri nou nap ka ede'w jwenn rechaj lan.

2- Poukisa frè depo an gourdes lan wo konsa?
Malerezman paske dola an ra an Haiti kote ou pa ka jwenn dola
Alò dola an wo
Si tout fwa ou bezwen santi ke ou peye twòp frè
Ou ka voye fon an dirèk sou kont an bank Sogebank oswa BUH nou an dola

3- Eske lè'm rechaje avèk MonCash lan, se an Dola ke'm jwenn kòb lan sou sistèm lan?
Yes, se USD ke'w jwenn sou sistèm lan, ou ka kòmanse itilize'l

4- Eske si'm al fè retrè, se menm ke mwen te peye an, ke mwen ap jwenn?
Malerezman non, pou'w fè depo an, se yon pakèt kalkil frè ke'w peye, pa examp
4% Processing Fees
2% MonCash Fees
2% Platfòm Fees

Ou pap jwenn youn nan frè sa yo. Epi tau retrè an nou an ba menm jan avèk tout echanj nòmal kote taux de vant lan wo epi taux achat an ba

5- E si'm gen kòb lan an dola nan menm, kisa pou'm fè?
Ou ka depoze'l sou kont Sogebank nou an dola oswa kont BUH nou an dola
Senpleman antre an kontak ansanm avek nou
Epi nap ka ede'w

6- Mwen depoze plus ke 75000 gourdes men kont MonCash mwen an pa elaji, kisa pou'm fè?
Ekri nou nap ka ede'w fè sa san pwoblèm

7- Mwen tande ke nou fèmen nan week end, eske mwen ka rechaje balans mwen nan Week End?
Yes ou ka rechaje balans ou san pwoblèm nan Week End lan

Updated on: 27/10/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!