Articles on: Rewards

Rechaje Balans avèk Mon Cash

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje ansanm avèk Mon CashWap bezwen ale nan dashboard lan
Epi wap bezwen klike sou kote ki make Recharge with Mon CashLè'w rive nan pati sa
Wap senpleman chwazi option Mon Cash lan
Epi wap mete kantite dola ke'w vle resevwa an
Epi klike sou Pay NowUne fwa ke'w finn klike la
Sistèm lan ap tou fè kalkil konbyen taux du jou Visa an ye
Epi answit frè rechaj lan pou'l ba'w kantite montan an ap ye an gourdes
Wap senpleman klike sou Agree si'w vle kontinye avèk rechaj lanLè'w finn asepte avek rechaj lan
Lap mennne'w nan interface Mon Cash lan
Kote wap mete nimewo telf ou avèk PIN mon cash ou
Epi answit Mon Cash ap voye yon OTP (Code verification)
Pou'w kapab konplete transaction anSi tout bagay pase an byen
Ou ta sipoze wè montan an sou balans ou san pwoblèm

Yayyy felisitasyon
Ou apènn aprann fason ou kapab rechaje balans ou avek Mon Cash

FAQs
1- Eske rechaj MonCash lan otomatik?
Yes tout rechaj ansanm avèk MonCash otomatik. Si tout fwa ou pa jwenn li, ou mèt ekri nou nap ka ede'w jwenn rechaj lan.

2- Poukisa frè depo an gourdes lan wo konsa?
Malerezman paske dola an ra an Haiti kote ou pa ka jwenn dola, alò dola an wo. Si tout fwa ou bezwen santi ke ou peye twòp frè, ou ka voye fon an dirèk sou kont an Bank nou nan USA

3- Eske lè'm rechaje avèk MonCash lan, se an Dola ke'm jwenn kòb lan sou sistèm lan?
Yes, se USD ke'w jwenn sou sistèm lan, ou ka kòmanse itilize'l

4- Eske si'm al fè retrè, se menm ke mwen te peye an, ke mwen ap jwenn?
Malerezman non, pou'w fè depo an, se yon pakèt kalkil frè ke'w peye, pa examp
4% Processing Fees
2% MonCash Fees
2% Platfòm Fees

Ou pap jwenn youn nan frè sa yo. Epi tau retrè an nou an ba menm jan avèk tout echanj nòmal kote taux de vant lan wo epi taux achat an ba

5- E si'm gen kòb lan an dola nan menm, kisa pou'm fè?
Si'w gen kòb lan an Dola epi li plus ke $100 usd, ale nan nenpòt bank mande ke ou bezwen fè yon Wire Transfer International

Kontakte nou epi nap voye tout enfo pou ou epi wap ka voye kòb lan de Haiti epi fè'l rive nan USA. Kantite ke nou jwenn lan, se kantite sa ke nou mete pou ou

Ou senpleman peye frè Bank lan

6- Mwen depoze plus ke 75000 gourdes men kont MonCash mwen an pa elaji, kisa pou'm fè?
Ekri nou nap ka ede'w fè sa san pwoblèm

7- Mwen tande ke nou fèmen nan week end, eske mwen ka rechaje balans mwen nan Week End?
Yes ou ka rechaje balans ou san pwoblèm nan Week End lan

Updated on: 27/05/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!